Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przepisy w zakresie handlu bronią

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Przepisy w zakresie handlu bronią

Unia Europejska chce przyczynić się do stworzenia lepszych przepisów w zakresie handlu bronią na poziomie globalnym. Celem jest wzięcie udziału w stworzeniu traktatu o handlu bronią oraz poprawienie systemów kontroli dla tego typu handlu.

AKT

Decyzja 2010/336/WPZiB Rady z 14 czerwca 2010 r. w sprawie działań UE wspierających traktat o handlu bronią w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa [Dz.U. L 152 z 18.6.2010].

STRESZCZENIE

Decyzja przedstawia projekt przygotowany przez Unię Europejską (UE) w celu ulepszenia przepisów o handlu bronią. Projekt musi doprowadzić do lepszej kontroli przywozu, wywozu i transferu broni tradycyjnej na szczeblu globalnym,

dążąc do realizacji dwóch celów:

  • przyczynienia się do przygotowania traktatu o handlu bronią w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (EN),
  • poprawienia systemów kontroli handlu bronią między państwami członkowskimi ONZ.

Projekt zaproponowany przez Radę polega na organizacji międzynarodowych seminariów, które zgromadzą przedstawicieli politycznych i ekspertów w zakresie handlu bronią. Doprowadzą również do wymiany punktów widzenia oraz przedstawienia konkretnych propozycji.

Seminaria międzynarodowe

Seminaria będą organizowane w różnych regionach świata. Będą trwały kilka dni i zgromadzą kilka typów uczestników:

  • przedstawicieli dyplomacji, żołnierzy oraz osoby zaangażowane w obronę państw uczestniczących,
  • przedstawicieli ONZ,
  • przedstawicieli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych,
  • pracowników technicznych oraz pracowników organów ścigania wyspecjalizowanych w handlu bronią (straż graniczna, krajowi i międzynarodowi eksperci, przedstawiciele przemysłu).

Organizacja seminariów zostanie powierzona Instytutowi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Rozbrojeniem (UNIDIR). UNIDIR będzie w tym czasie wykonywał swoje działania pod kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Ponadto Wysoki Przedstawiciel będzie regularnie zdawał sprawozdanie na temat wdrażania niniejszej decyzji. Dodatkowo budżet przeznaczony na wdrożenie tej decyzji wynosi 1 520 000 EUR.

Traktat o handlu bronią

Celem seminariów będzie przygotowanie na szczeblu międzynarodowym tekstu traktatu o handlu bronią, który jest opracowywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Będzie on miał wiążący skutek prawny dla krajów nim objętych. Stworzy między innymi normy międzynarodowe w zakresie przywozu, wywozu i transferu broni.

Seminaria organizowane przez UE będą miały na celu rozwijanie negocjacji między państwami, które będą chciały podpisać traktat. Pozwolą także, między innymi, na podsumowanie sytuacji międzynarodowej w zakresie handlu bronią. Ich celem będzie promowanie uczestnictwa możliwie największej liczby państw członkowskich ONZ. Seminaria umożliwią także sformułowanie konkretnych propozycji dotyczących treści przyszłego traktatu o handlu bronią.

Kontrola handlu bronią na szczeblu globalnym

Seminaria organizowane przez UE będą musiały także realizować drugi cel: przyczynić się do wdrażania systemów efektywnej i spójnej kontroli między uczestniczącymi krajami.

Seminaria powinny także:

  • wspierać tworzenie aplikacji systemu przyznawania licencji na handel bronią,
  • ulepszać kontrole na granicach oraz monitoring transferu broni,
  • ulepszać przejrzystość handlu bronią dzięki wdrażaniu rejestru transferów broni konwencjonalnej ONZ,
  • włączać się do krajowych wysiłków mających na celu stworzenie oznaczeń i instrumentu pozwalającego na śledzenie broni lekkiej i małego kalibru.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2010/336/WPZiB

14.6.2010

-

Dz.U. L 152 z 18.6.2010

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2013/269/WPZiB z dnia 27 maja 2013 r. upoważniająca państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, Traktatu o handlu bronią.

Na mocy decyzji zachęca się państwa członkowskie do podpisania Traktatu o handlu bronią w dniu 3 czerwca 2013 r., podczas uroczystej ceremonii w Nowym Jorku, lub w najwcześniejszym możliwym terminie.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014

Top