Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zewnętrzne aspekty polityki w zakresie przedsiębiorczości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zewnętrzne aspekty polityki w zakresie przedsiębiorczości

Podpisanie umów między Unią Europejską a państwami trzecimi, posiedzenia okrągłego stołu i fora biznesu, programy współpracy przemysłowej i polityka w zakresie handlu zewnętrznego: oto instrumenty, które pozwalają przedsiębiorstwom europejskim rozwijać się na skalę międzynarodową.

Z punktu widzenia poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw ważną rolę odgrywa szereg międzynarodowych parametrów. Na przykład polityka handlowa pomaga w budowie konkurencyjnej Europy w zglobalizowanej gospodarce. Ustanowienie silniejszego partnerstwa na rzecz dostępu do rynków zewnętrznych ma natomiast służyć rozwojowi handlu. Wreszcie współpraca w dziedzinie polityki przemysłowej daje europejskim przedsiębiorstwom szansę zakładania spółek i rozwoju poza granicami Unii Europejskiej.

UE współpracuje ze swoimi głównymi partnerami na świecie na wiele rożnych sposobów. Po pierwsze, Komisja utrzymuje bliskie kontakty z rządami państw trzecich. Po drugie, sami przedstawiciele przedsiębiorstw mają okazję spotykania się na forach i posiedzeniach okrągłego stołu. Po trzecie, UE wspiera współpracę przemysłową poprzez programy realizowane wspólnie z państwami trzecimi.

Stosunki międzyrządowe

UE angażuje się we współpracę dwustronną z państwami trzecimi. Współpraca ta przyjmuje formę umów o wzajemnym uznawaniu, umów stowarzyszeniowych, ramowych umów partnerskich lub paktów stabilizacyjnych.

Usunięcie przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości za sprawą mniej restrykcyjnej polityki regulacyjnej stanowi jedno z głównych zadań UE. Na przykład, na mocy art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE), umowy o wzajemnym uznawaniu norm przewidują wzajemne przyjmowanie przez rządy raportów z testów, certyfikatów i znaków zgodności, które stosują właściwe agencje w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych w określonym kraju.

UE utrzymuje bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Chinami, Rosją, Indiami i Japonią. Rozpoczęła na przykład dialog na temat współpracy regulacyjnej i polityki przemysłowej z Chinami.

Współpracuje także regularnie z kandydującymi do UE państwami stowarzyszonymi, krajami Bałkanów Zachodnich i krajami sąsiadującymi z UE (w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa), takimi jak kraje Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i rejonu Morza Śródziemnego. To właśnie w ramach polityki sąsiedztwa, a także poprzez proces barceloński zapoczątkowany w 1995 r. w celu politycznego, kulturalnego i gospodarczego zbliżenia Europy z jej partnerami z rejonu Morza Śródziemnego, organizowana jest współpraca eurośródziemnomorska (DE) (EN) (FR). Współpracę przemysłową uznaje się za ważne ogniwo w łańcuchu współpracy gospodarczej i wspiera poprzez stopniowe tworzenie stref wolnego handlu i wzrost inwestycji. Poprzez konferencje z udziałem ministrów przemysłu i posiedzenia grup roboczych zwraca się uwagę na kwestie związane z polityką przemysłową. Jednym z głównych osiągnięć partnerstwa eurośródziemnomorskiego było przyjęcie Eurośródziemnomorskiej karty dla przedsiębiorstw w dniu 4 października 2004 r.

W dniach 23 i 24 kwietnia 2007 r. Rada ds. Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych zatwierdziła plany negocjacji umów stowarzyszeniowych z Ameryką Środkową, Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi oraz projektów umów o wolnym handlu ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Indiami i Koreą Południową.

Współpraca między przedsiębiorstwami

Posiedzenia okrągłego stołu i dialog handlowy są dla przedsiębiorstw okazją do spotkań oraz do przekazania swoich propozycji rządom państw członkowskich i zainteresowanych krajów. W posiedzeniach okrągłego stołu często uczestniczą przedstawiciele sektora przemysłowego oraz administracji krajowej i unijnej. Wśród propozycji przekazywanych rządom znajdują się zalecenia dotyczące polityki handlowej, dyskusji na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), inwestycji, usług finansowych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz usunięcia przeszkód w działalności gospodarczej wynikających z rozbieżności w ustawodawstwie różnych krajów.

Najważniejsze posiedzenia okrągłego stołu to:

 • Transatlantycki Dialog Gospodarczy (EN),
 • Euroazjatyckie Forum Przedsiębiorczości,
 • okrągły stół ws. dialogu środowisk biznesowych UE i Japonii (EN),
 • okrągły stół przemysłowców z UE i Rosji (EN),
 • forum biznesu Mercosur–UE (EN),
 • dialog środowisk biznesowych UE i Indii.

Programy współpracy przemysłowej

UE zachęca do współpracy przemysłowej poprzez wdrażanie programów wspierających tworzenie i powiększanie firm, współpracy partnerskiej między europejskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, w szczególności z udziałem MŚP, oraz programów oferujących staże dla studentów.

Do najważniejszych programów wspieranych przez UE zalicza się:

 • program AL-Invest (EN) (ES) (FR) (PT),
 • program wspólnotowy Asia-Invest (EN) (FR),
 • programy opracowane przez Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia (EN),
 • regionalne programy wsparcia technicznego w kontekście eurośródziemnomorskiej współpracy przemysłowej (obszary przemysłowe, promowanie inwestycji, innowacyjności i technologii itp.),
 • projekty wspierane przez Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (EN) (FR).

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2007

Top