Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspieranie przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspieranie przedsiębiorstw

Aby pomóc rozkwitać europejskim przedsiębiorstwom, Unia Europejska (UE) udostępnia im różne specjalistyczne usługi wsparcia. W ramach tych usług zapewniane są przydatne informacje i porady na poziomie lokalnym na etapie zakładania przedsiębiorstwa oraz na różnych etapach jego rozwoju. Taka pomoc jest szczególnie przydatna dla nowych przedsiębiorstw, umożliwiając im lepsze zrozumienie ram prawnych UE, odkrycie najlepszych praktyk w UE i odnoszenie sukcesów w działalności.

Sieć Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network (EN) zapewnia przedsiębiorstwom informacje i dostosowane do ich potrzeb usługi, przyczyniając się do propagowania przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw w Europie.

Jest to najszersza pod względem zasięgu geograficznego i zakresu oferowanych usług sieć, która zapewnia w jednym miejscu dostęp do wszystkich informacji przydatnych dla europejskich przedsiębiorstw. Jej działanie opiera się na zasadzie bliskości i zobowiązaniu do nieodsyłania petenta: innymi słowy, przedsiębiorcy mają możliwość skontaktowania się z dowolnym partnerem w sieci, najczęściej najbliższym, a następnie otrzymują indywidualną poradę i zostają skierowani do najbardziej odpowiedniej dla nich usługi.

Sieć jest przede wszystkim kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale pomoc mogą uzyskać również większe firmy.

Usługi zapewniane przez sieć Enterprise Europe Network obejmują:

 • ułatwianie dostępu do finansowania poprzez uświadamianie przedsiębiorcom dostępnych możliwości,
 • dostarczanie informacji na temat polityki, programów i przepisów UE odnoszących się do konkretnej działalności danej firmy,
 • rozwiązywanie problemów związanych z normami wspólnotowymi i prawami własności intelektualnej,
 • pomaganie przedsiębiorstwom w identyfikowaniu rzetelnych partnerów handlowych,
 • zachęcanie przedsiębiorstw do bycia bardziej innowacyjnymi, wspomaganie ich uczestnictwa w programach badawczych i w tworzeniu partnerstw technologicznych,
 • wymianę najlepszych praktyk,
 • odwiedzanie przedsiębiorstw w celu ocenienia ich potrzeb,
 • zapewnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Działania sieci mają charakter dwukierunkowy i Komisja wykorzystuje regularnie otrzymywane informacje zwrotne, aby dostosowywać swoje polityki i inicjatywy do potrzeb europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, bez dodatkowej biurokracji.

Sieć Enterprise Europe Network zapewnia lokalne usługi w całej UE oraz poza jej granicami dzięki działalności ponad 500 punktów kontaktowych.

Sieć Enterprise Europe Network jest kluczowym elementem programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz łączy doświadczenia zdobyte wcześniej w ramach ośrodków Euro Info Centres (EIC) i ośrodków przekazu innowacji (IRC).

Twoja Europa – Przedsiębiorstwa

Portal „Twoja Europa – Przedsiębiorstwa” oferuje przedsiębiorstwom europejskim bardziej bezpośredni dostęp do odnoszących się do nich informacji, w szczególności zapewniając szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w każdym z państw członkowskich.

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw zapewnia informacje na temat wszystkich polityk, przepisów, programów i inicjatyw mających znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Solvit

SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów. Problemy wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów unijnego rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej są rozwiązywane w pragmatyczny sposób w ciągu dziesięciu tygodni. Skargi do ośrodków SOLVIT mogą zgłaszać zarówno przedsiębiorstwa, jak i europejscy obywatele.

EURES – europejskie służby zatrudnienia

EURES ukierunkowana jest na ułatwianie swobodnego przepływu pracowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Partnerami sieci są publiczne służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. EURES ma na celu:

 • zapewnianie informacji i porad potencjalnie mobilnym pracownikom na temat możliwości zatrudnienia oraz warunków życia i pracy w EOG,
 • udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudniać pracowników z innych państw,
 • zapewnianie specjalnych porad i doradztwa zawodowego pracownikom i pracodawcom w regionach transgranicznych.

Poza portalem mobilności zawodowej EURES posiada ponad 700 doradców w całym EOG.

Środowisko i MŚP

Portal Środowisko i MŚP zapewnia informacje na temat kluczowego ustawodawstwa dotyczącego środowiska, najlepszych praktyk i możliwości szkoleniowych oraz porady i narzędzia, aby pomóc MŚP działać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i wdrażać zrównoważone praktyki. Duże przedsiębiorstwa w oczywisty sposób oddziałują na środowisko, ale działalność MŚP również wywiera na nie znaczący wpływ.

Sieć organizacji ds. promocji technologii energetycznych (OPET)

Celem stworzonej przez Komisję Europejską sieci OPET (EN) jest promowanie potencjału nowych technologii energetycznych i podnoszenie świadomości obywateli w tym zakresie, w szczególności wśród przedsiębiorców. Sieć rozpowszechnia informacje na temat najnowszych osiągnięć, uczestniczy w wymianie wiedzy i wspiera wprowadzanie na rynek nowych technologii. Działania sieci obejmują zatem obszary związane z sektorem budowlanym, odnawialnymi źródłami energii, kogeneracją, ogrzewaniem i chłodzeniem, węglowodorem i wprowadzaniem do obrotu.

Punkt informacyjny IPR

Punkt informacyjny dotyczący praw własności intelektualnej IPR Helpdesk (EN) zapewnia ogólne informacje na temat tych praw, sposobów ich ochrony oraz korzyści z tego płynących i oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów, które przedsiębiorcy mogą napotkać w tym obszarze. Punkt informacyjny jest przede wszystkim przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą lub chcieliby uczestniczyć w projektach dotyczących badań i rozwoju technologicznego.

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich ma na celu zapewnianie pomocy europejskim konsumentom w zakresie pytań lub trudności, które mogą się pojawić w przypadku nabywania towarów lub usług w innym państwie członkowskim.

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2008

Top