Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montowanie opon pojazdów silnikowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montowanie opon pojazdów silnikowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 458/2011 w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie określa wymogi dotyczące homologacji WE w zakresie montowania opon w pojazdach z następujących kategorii:
  • M: w pojazdach mechanicznych zaprojektowanych i skonstruowanych do przewożenia osób i posiadających co najmniej cztery koła,
  • N: w pojazdach mechanicznych zaprojektowanych i skonstruowanych do przewożenia towarów i posiadających co najmniej cztery koła,
  • O: w przyczepach.
 • Rozporządzenie stanowi realizację rozporządzenia (WE) nr 661/2009 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wymogi dotyczące montowania opon

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych opony są klasyfikowane w trzech kategoriach: C1, C2 i C3.

Wszystkie opony są montowane w pojeździe i mają taką samą budowę, z wyjątkiem zespołów zapasowych do użytku tymczasowego*.

Przestrzeń, w której koło się obraca, nie może ograniczać ruchu opon i obręczy.

Opony montowane w pojazdach mają określoną dopuszczalną nośność i muszą być oznaczone symbolem kategorii prędkości. Takie aspekty muszą być zgodne z danym pojazdem.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, musi ono należeć do jednej z dwóch kategorii:

 • standardowy zespół zapasowy, o tych samych wymiarach, co zamontowane w pojeździe opony,
 • koło zapasowe do użytku tymczasowego odpowiedniego typu przeznaczone do zastosowania na pojeździe.

Zasady dotyczące homologacji typu WE

Producent pojazdu jest zobowiązany do przedłożenia odpowiedniemu organowi wniosku o udzielenie homologacji typu WE. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • marka oraz typ pojazdu,
 • liczba osi oraz kół,
 • kluczowe cechy opon.

Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania w zakresie montowania opon, organ udzielający homologacji typu udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE.

Rozporządzenie (UE) nr 2015/166 zmienia treść rozporządzenia (UE) nr 458/2011 oraz dostosowuje je odpowiednio do postępów technicznych w zakresie stosowania opcjonalnego koła zapasowego w przypadku pojazdów z kategorii N1 (tj. pojazdów przewożących towary oraz posiadających masę nie większą niż 3,5 tony).

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od2 czerwca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Opona zapasowa do użytku tymczasowego: opona zapasowa do użytku tymczasowego przeznaczona do użytku przy wyższym ciśnieniu niż wartości ustalone dla opon standardowych i wzmocnionych

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 124 z 13.5.2011, s. 11–20).

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 458/2011 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016

Top