Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2008) 55 wersja ostateczna) – Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

  • Jego celem jest opracowanie kompleksowego podejścia Unii Europejskiej (UE) do ochrony i promocji praw dziecka w krajach spoza UE.
  • Koncepcja ta opiera się na całościowym i uniwersalnym podejściu do praw dziecka i stanowi część szerszej unijnej strategii w zakresie rozwoju oraz w zakresie ograniczania ubóstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

  • Dzieci i młodzież odgrywają kluczową rolę dla przyszłego rozwoju i pomyślności swoich społeczności. Inwestowanie w dzieci to inwestowanie w przyszłość. Niestety, 47% ogółu osób żyjących w skrajnym ubóstwie stanowią osoby w wieku 18 lat lub młodsze, spośród nich wiele dotkniętych jest wykluczeniem społecznym oraz staje się ofiarami przemocy i nadużyć, co ogranicza ich szanse na prowadzenie godnego i satysfakcjonującego życia i przyczyniania się do pogłębiania niestabilności społecznych.
  • Niniejszy komunikat nawiązuje do komunikatu z 2006 r. pt. „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”, stanowiącego podwaliny pod długofalową strategię UE w obszarze praw dziecka. Jest on powiązany z wytycznymi UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka z 2007 r., które leżą u podstaw działań UE w zakresie promocji praw dziecka w polityce zewnętrznej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych (COM(2008) 55 wersja ostateczna z 5.2.2008)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji — Dzieci w sytuacjach wyjątkowych i kryzysowych (SEC(2008) 135 wersja ostateczna z 5.2.2008)

Dokument roboczy służb Komisji – Plan działania Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka w działaniach zewnętrznych (SEC(2008) 136 wersja ostateczna z 5.2.2008)

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016

Top