Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Broń chemiczna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Broń chemiczna

Rada Europejska przyjęła w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r. strategię przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, która dotyczy walki przeciwko broni chemicznej. Niniejsze wspólne działanie jest kontynuacją zobowiązania Unii Europejskiej (UE) do wspierania działalności Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) i określa siedem priorytetowych projektów.

AKT

Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia [Dz.U. L 85 z 19.3.2007].

STRESZCZENIE

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) (EN) (ES) (FR) i Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW (EN) (ES) (FR)) grają zasadniczą rolę w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej.

W rozdziale III strategii Unii Europejskiej (UE) przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia uznaje się wagę tej kwestii i zobowiązuje się UE do działania na rzecz upowszechnienia konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC).

Wspólne działanie określa cztery cele:

 • propagowanie uniwersalności CWC,
 • wsparcie dla całościowego wdrożenia CWC przez państwa członkowskie,
 • wdrożenie CWC uzupełnione współpracą w dziedzinie działalności chemicznej,
 • poparcie dla stworzenia ram współpracy między przemysłem chemicznym, OPCW i władzami krajowymi.

Projekty OPCW odpowiadające priorytetom Wspólnoty mają na celu:

 • propagowanie CWC poprzez działania regionalne, subregionalne oraz dwustronne mające zwiększyć liczbę członków OPCW,
 • zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego państwom stronom w tworzeniu i czuwaniu nad poprawnym funkcjonowaniem organów krajowych,
 • zwiększenie zdolności państw stron do reagowania i opracowywania programów pomocy i ochrony przeciwko broni chemicznej,
 • stworzenie bazy danych z bezpłatnym dostępem dla identyfikacji substancji chemicznych zamieszczonych w CWC,
 • wzmocnienie współpracy międzynarodowej dla ułatwienia wdrożenia CWC,
 • wspieranie przygotowań do Forum Przemysłu i Ochrony OPCW w ramach dziesiątej rocznicy utworzenia organizacji,
 • wspieranie organizowania wizyt w obiektach do niszczenia broni chemicznej i/lub w miejscach budowy takich obiektów.

Wspólne działanie wymienia w załączniku siedem projektów, które zostaną w całości sfinansowane przez UE (całkowity koszt: 1 700 000 EUR) i wdrożone przez OPCW w ciągu osiemnastu miesięcy.

Beneficjentami działań na rzecz upowszechnienia są państwa niebędące stronami CWC (państwa strony i państwa niebędące stronami). Beneficjentami działań związanych z wdrożeniem są państwa strony CWC, które nie są członkami UE.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dz.U.

Wspólne działanie 2007/185/WPZiB

19.3.2007

Dz.U. L 85 z 27.3.2007

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2007

Top