Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (sieć ECC lub ECC-Net)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (sieć ECC lub ECC-Net)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC) dąży do osiągnięcia następujących celów:

  • dostarczanie konsumentom informacji pozwalających im na zakup dóbr i usług na rynku wewnętrznym z pełną świadomością ich praw i obowiązków,
  • odpowiadanie na bezpośrednie zapytania konsumentów lub innych podmiotów,
  • wspieranie i pomaganie konsumentom w ich kontaktach ze sprzedawcami w razie skargi,
  • pomaganie, jeśli jest taka konieczność, konsumentom w czasie sporu.

Wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowy punkt kontaktowy należący do Sieci ECC. Tak samo Islandia i Norwegia, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają krajowy punkt kontaktowy.

Organizacja prac

Budżet ECC został zaplanowany zgodnie z europejskim planem działania w zakresie polityki ochrony konsumentów. Jednym z celów tego planu jest wspieranie współpracy państw członkowskich w dziedzinie informacji, porad oraz składania skarg w zakresie ochrony konsumentów.

Współpraca z innymi sieciami

Sieć ECC współpracuje z innymi sieciami europejskimi, m.in. siecią FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finanse), SOLVIT (rynek wewnętrzny) oraz Europejską Siecią Sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Kontekst

Sieć ECC powstała z połączenia w 2005 r. dwóch istniejących sieci działających w zakresie ochrony konsumenta: sieci ds. rozwiązywania pozasądowego sporów konsumenckich (sieci EEJ) i sieci Euroguichets.

Sieć EEJ została stworzona na mocy rezolucji Rady z 25 maja 2000 r. Jej celem było umożliwienie polubownego rozwiązywania sporów. Euroguichets natomiast powstała na początku lat 90. z inicjatywy Komisji. Jej zadaniem było informowanie o możliwościach rynku wewnętrznego oraz o prawach konsumentów.

See also

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011

Top