Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwolnienie z podatku od wartości dodanej VAT: ostateczny import towarów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zwolnienie z podatku od wartości dodanej VAT: ostateczny import towarów

Niniejsza dyrektywa określa zakres stosowania zwolnień z podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zasady ich wprowadzania, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów.

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) muszą udzielać zwolnień z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów na warunkach ustalonych przez nie w celu zapobieżenia wszelkim przypadkom zakłóceń konkurencji i uchylania się od opodatkowania.

Zwolnienie z VAT może zostać udzielone w odniesieniu do:

 • importu mienia osobistego przywożonego przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania spoza UE do państwa członkowskiego,
 • towarów importowanych z okazji zawarcia związku małżeńskiego,
 • mienia osobistego nabytego w drodze dziedziczenia,
 • importu wyposażenia ucznia, materiałów szkolnych i innych artykułów szkolnych,
 • importu towarów o nieznacznej wartości (nieprzekraczającej 10 euro),
 • dóbr inwestycyjnych i wyposażenia importowanego w związku z przeniesieniem działalności,
 • importu niektórych produktów rolnych lub produktów przeznaczonych do użytku rolnego,
 • importu substancji terapeutycznych, produktów leczniczych, zwierząt laboratoryjnych, substancji biologicznych i chemicznych,
 • towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych,
 • importu związanego ze stosunkami międzynarodowymi,
 • importu towarów do celów promocji handlu,
 • towarów przywożonych do celów badawczych, analitycznych lub prób,
 • przesyłek wysyłanych do organizacji ochrony praw autorskich lub przemysłowych i handlowych praw patentowych,
 • turystycznych materiałów informacyjnych,
 • różnych dokumentów przeznaczonych dla oficjalnych organów,
 • materiałów pomocniczych do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu,
 • ściółki, paszy i karmy dla zwierząt w czasie transportu,
 • paliwa i smarów znajdujących się w drogowych pojazdach mechanicznych i w specjalnych kontenerach,
 • materiałów przeznaczonych do budowy, utrzymania i ozdoby pomników ofiar wojny,
 • trumien, urn pogrzebowych i ozdobnych artykułów pogrzebowych.

Przepisy niniejszej dyrektywy nie stanowią przeszkody w utrzymaniu przez państwa członkowskie umów zawartych z państwami trzecimi, które przewidują specjalne zwolnienia.

W przypadku niektórych wymienionych powyżej kategorii pewne towary są wyłączone ze zwolnienia, w szczególności wyroby alkoholowe i tytoniowe.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/132/WE

30.11.2009

-

Dz.U. L 292 z 10.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011

Top