Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
VAT: przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

VAT: przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich

Niniejsza dyrektywa ma na celu uzupełnienie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ustanawiając wspólnotowe przepisy podatkowe dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

AKT

Dyrektywa Rady 94/5/WE z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG – przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków [Dz.U. L 60 z 3.3.1994].

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostają w odniesieniu do towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków:

  • przepisy szczególne dotyczące podlegających opodatkowaniu pośredników,
  • przepisy szczególne dotyczące sprzedaży w drodze publicznej licytacji,
  • pewne przepisy przejściowe.

Przepisy szczególne dotyczące podlegających opodatkowaniu pośredników:

  • dyrektywa obejmuje dostawy dokonywane przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika towarów, które we Wspólnocie są mu dostarczane przez osobę niepodlegającą opodatkowaniu, przez innego podatnika nieuprawnionego do odliczenia podatku lub przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika,
  • podstawą opodatkowania przy dostawie towarów jest marża zysku uzyskanego przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej odnoszącą się do marży zysku. Ta marża zysku jest równa różnicy między ceną sprzedaży towarów uzyskaną przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika a ceną ich kupna.

Przepisy szczególne dotyczące sprzedaży w drodze publicznej licytacji:

  • państwa członkowskie mogą ustalić podstawę opodatkowania dla dostaw towarów objętych niniejszą dyrektywą realizowanych na określonych warunkach przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji w imieniu osoby niepodlegającej opodatkowaniu, innego podatnika lub podlegającego opodatkowaniu pośrednika,
  • podstawą opodatkowania dla każdej dostawy towarów jest całkowita kwota wykazana na fakturze wystawionej kupcowi przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji, pomniejszona o:

Państwa członkowskie mogą za zgodą Rady wprowadzać szczególne środki w celu zwalczania nadużyć finansowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 94/5/WE

23.3.1994

1.1.1995

Dz.U. L 60 z 3.3.1994

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2007

Top