Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw

Skuteczna konkurencja daje konsumentom korzyści, np. niskie ceny, wysokiej jakości produkty, duży wybór produktów i usług oraz innowacje. Poprzez kontrolę połączeń horyzontalnych Komisja zapobiega takim połączeniom, które mogłyby pozbawić klientów tych korzyści poprzez znaczne wzmocnienie siły rynkowej przedsiębiorstw umożliwiającej wpływanie na parametry konkurencji na rynku, na którym działają.

AKT

Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw [Dz.U. C 31 z 5.2.2004].

STRESZCZENIE

Celem obwieszczenia jest określenie wytycznych, według których Komisja ocenia połączenia horyzontalne, w przypadku gdy zainteresowane przedsiębiorstwa są faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami na tym samym rynku właściwym.

Ocena połączenia przez Komisję zwykle pociąga za sobą:

  • definicję właściwego rynku asortymentowego i geograficznego,
  • ocenę połączenia z punktu widzenia konkurencji.

Definiując właściwy rynek, Komisja opiera się na obwieszczeniu z 1997 r. Odnośnie do oceny połączenia z perspektywy konkurencji obwieszczenie to ma zastosowanie wyłącznie do połączeń i nabyć, które zwiększają siłę przedsiębiorstw na właściwym rynku w sposób mogący przynosić negatywne skutki dla konsumentów (wyższe ceny, niższa jakość produktów, zmniejszony wybór). Przykładem może być połączenie, które eliminuje konkurenta z rynku lub czyni koordynację pomiędzy istniejącymi przedsiębiorstwami bardziej prawdopodobną.

Jednak Komisja nie interweniuje, jeżeli połączenie nie powoduje powstania na rynku poziomów koncentracji przekraczających pewne poziomy określane przez wartość procentową udziału w rynku lub wskaźnik koncentracji HHI (Herfindahl-Hirschmann Index). Wskaźnik koncentracji HHI, obliczany na podstawie udziałów w rynku wszystkich przedsiębiorstw na rynku, daje proporcjonalnie większą wagę udziałom w rynku większych przedsiębiorstw. Podczas gdy bezwzględny poziom wskaźnika może być zwiastunem presji konkurencyjnej na rynku po połączeniu, przede wszystkim zmiana wskaźnika jest przydatnym czynnikiem zapowiadającym zmianę koncentracji spowodowaną bezpośrednio przez połączenie.

Komisja będzie brała pod uwagę różne czynniki (np. możliwości zmiany dostawcy przez konsumentów lub możliwości konkurentów w zakresie zareagowania na połączenie) mogące wpływać na prawdopodobieństwo, że połączenie będzie miało znaczące skutki antykonkurencyjne. Są to bardzo często skoordynowane efekty, które prowadzą do powstania na rynku wspólnego porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami odnośnie do warunków koordynacji, skoordynowanego działania oraz gróźb przyszłego odwetu wobec tych, którzy nie dostosują się do wzorców. Jednak aby koordynacja przebiegła pomyślnie, reakcja potencjalnych konkurentów niekoordynujących swoich działań oraz klientów nie może zagrażać wynikowi, który ma być osiągnięty w związku z koordynacją.

Komisja zobowiązuje się również brać pod uwagę kryteria dotyczące efektywności lub rentowności, które przedsiębiorstwo może podawać w celu złagodzenia negatywnego wpływu na konkurencję. W takich przypadkach przedsiębiorstwa musiałyby oczywiście wykazać, że efektywność w istocie wynikała z połączenia i byłaby korzystna dla konsumentów.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie połączeń) [Dz.U. L 24 z 29.1.2004].

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2007

Top