Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kursy wymiany waluty krajowej na euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kursy wymiany waluty krajowej na euro

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2866/98 — kursy wymiany euro na waluty krajów przystępujących do strefy euro

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Niniejsze rozporządzenie ustala kursy przeliczeniowe między euro i dawnymi walutami krajowymi państw strefy euro
  • Stawki te zostały ustanowione 31 grudnia 1998 r., kiedy pierwsze 11 krajów UE przyjęło euro (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Aby stać się członkiem strefy euro, co stanowi trzeci etap unii gospodarczej i walutowej UE, kraj UE musi spełnić określone warunki ekonomiczne i prawne, znane jako kryteria konwergencji. Kryteria te mają na celu zapewnienie, że kraje mogą wykazać, w określonych granicach, stabilność cen, finansów publicznych, kursu wymiany i długoterminowych stóp procentowych.
  • Rozporządzenie to zostało zmienione kilka razy w celu ustalenia kursów przeliczeniowych dla nowych państw przystępujących do strefy euro:
  • Zgodnie z art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kursy przeliczeniowe między euro a walutami krajów UE są ustalane przez Radę UE. Rada decyduje jednomyślnie głosami państw strefy euro oraz właściwego kraju na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

Kursy przeliczeniowe są nieodwołalnie ustalone w następujący sposób:

1 euro =

Kurs przeliczeniowy

Dawna waluta krajowa

 

40,34

frank belgijski

 

1,96

marka niemiecka

 

15,65

korona estońska

 

340,75

drachma grecka

 

166,39

peseta hiszpańska

 

6,56

frank francuski

 

0,79

funt irlandzki

 

1 936,27

lir włoski

 

0,59

funt cypryjski

 

0,70

łat łotewski

 

3,45

lit litewski

 

40,34

frank luksemburski

 

0,43

lir maltański

 

2,20

gulden holenderski

 

13,76

szyling austriacki

 

200,48

escudo portugalskie

 

239,64

tolar słoweński

 

30,13

korona słowacka

 

5,95

marka fińska

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1999 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów przeliczeniowych między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro (Dz.U. L 359 z 31.12.1998, s. 1–2)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2866/98 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2016

Top