Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijny system odszkodowań pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub opóźnienia lotów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijny system odszkodowań pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub opóźnienia lotów

Działalność UE w dziedzinie transportu lotniczego ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony pasażerów. Rozporządzenie ustanawia wspólne zasady przyznawania odszkodowań pasażerom linii lotniczych oraz pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i anulowania lub znaczącego opóźnienia lotu.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie dotyczy:

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium kraju UE, do którego mają zastosowanie traktaty UE;
 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju spoza UE i lądujących na lotnisku w kraju UE, do którego mają zastosowanie traktaty UE.

Warunkiem jest, że pasażerowie dysponują potwierdzoną rezerwacją na dany lot i – z wyjątkiem przypadku odwołania – stawią się na odprawę pasażerów na wyznaczoną godzinę lub, jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu.

Rozporządzenie przyznaje pasażerom prawa w następujących sytuacjach:

 • odmowa przyjęcia na pokład wbrew ich woli,
 • odwołanie ich lotu,
 • opóźnienie ich lotu.

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy pasażerów podróżujących bezpłatnie lub korzystających ze zniżki, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna dla wszystkich.

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli przewoźnik ma powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien najpierw wezwać do rezygnacji osoby gotowe do zrobienia tego z własnej woli w zamian za pewne korzyści. Jeżeli liczba osób chętnych nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów, przewoźnik może – wbrew woli pasażerów – odmówić przyjęcia ich na pokład, zapewniając im odszkodowanie.

W transporcie lotniczym pierwszeństwo mają inwalidzi i osoby im towarzyszące.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub anulowania lotu poszkodowani pasażerowie mają:

 • prawo do zwrotu ceny biletu w terminie 7 dni lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu lub zmiany planu podróży do miejsca przeznaczenia,
 • prawo do opieki (napoje i wyżywienie, zakwaterowanie w hotelu, transport z lotniska do miejsca noclegu, możliwość wykonania dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, przesyłki dwóch dalekopisów, dwóch faksów lub e-maili),
 • prawo do odszkodowania w wysokości:
  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzunijnych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Opóźnienie

Rozporządzenie wprowadza podział na trzy rodzaje opóźnień:

 • długie (dwie godziny lub dłużej, w zależności od odległości przelotu) – pasażerowie otrzymają posiłki i napoje oraz bezpłatnie dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe,
 • godzina odlotu przewidywana na następny dzień – pasażerowie otrzymują także zakwaterowanie i transport do miejsca noclegu i z powrotem,
 • opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin – pasażerowie mogą wybrać między zwrotem pieniędzy za bilet bez potrąceń a powrotem do miejsca pierwotnego wylotu.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni zwraca pieniądze w następujący sposób:

 • 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów do 1500 km,
 • 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzunijnych powyżej 1500 km, z wyjątkiem lotów między krajami UE a francuskimi departamentami zamorskimi, oraz w przypadku wszystkich innych lotów od 1500 km do 3500 km,
 • 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów, w tym lotów pomiędzy krajami UE a francuskimi departamentami zamorskimi.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 17 lutego 2005 r.

KONTEKST

Prawa pasażerów linii lotniczych

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 — oświadczenie Komisji (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8)

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2015

Top