Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poważne awarie związane z niebezpiecznymi chemikaliami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Poważne awarie związane z niebezpiecznymi chemikaliami

Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie dnia 13 sierpnia 2012 r., Europejczycy będą lepiej informowani o poważnych zagrożeniach stwarzanych przez zakłady przemysłowe w sąsiedztwie.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE

STRESZCZENIE

Jakieprzepisy obowiązują?

Ustawodawstwo UE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, w szczególności chemikaliami.

Jaki jest cel?

Ustawodawstwo zmieniono, aby dać społeczeństwu większe prawa. Zapewnia ono lepszy dostęp do informacji o ryzyku wynikającym z bliskości instalacji przemysłowych oraz o sposobach zachowania się w przypadku awarii.

Powyższe informacje, w tym o sposobie ogłaszania alarmów oraz o zasadach postępowania ludności, muszą być udostępniane za pośrednictwem Internetu.

Co się zmieniło?

Nowe przepisy dotyczą około 10 000 obiektów przemysłowych w całej UE, w których wykorzystywane lub składowane są chemikalia oraz produkty ropopochodne lub w których prowadzone jest uszlachetnianie metali.

Każdy kraj UE musi zapewnić wdrożenie środków w celu usuwania skutków awarii na terenach wokół instalacji przemysłowych, gdzie przechowywane są znaczne ilości niebezpiecznych substancji.

Przedsiębiorstwa, na których terenie znajdują się te substancje w ilościach przekraczających określony poziom, muszą:

  • regularnie informować osoby potencjalnie narażone na skutki awarii;
  • udostępniać raporty o bezpieczeństwie;
  • ustanowić system zarządzania bezpieczeństwem;
  • sporządzić wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Oprócz tego nowe przepisy:

  • zaostrzają procedury konsultacji społecznych dotyczących projektów, planów i programów odnoszących się do objętych nimi zakładów;
  • wprowadzajązmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zapewniające lokalizację nowych zakładów w bezpiecznej odległości od istniejących;
  • dają dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom, którym nie zapewniono odpowiednich informacji lub udziału w procesie decyzyjnym;
  • wprowadzają surowsze normy kontroli instalacji, aby zapewnić skuteczne wdrażanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Kraje UE mają obowiązek stosować nowe przepisy od dnia 1 czerwca 2015 r.

Dlaczego zmieniono przepisy?

Najnowsze ustawodawstwo uwzględnia pewne zmiany techniczne w europejskiej i międzynarodowej klasyfikacji chemikaliów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2012/18/UE

13.8.2012

31.5.2015 Obowiązuje od 1.6.2015

Dz.U. L 197 z 24.7.2012

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014

Top