Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo żywności — bezpieczne opakowania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo żywności — bezpieczne opakowania

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 — materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne przepisy dotyczące opakowań materiałów i wyrobów, takich jak butelki i pojemniki, które mają lub mogą mieć kontakt z żywnością, pośrednio lub bezpośrednio.
  • Celem rozporządzenia jest ochrona zdrowia człowieka i interesów konsumentów, a także zapewnienie, by produkty mogły być sprzedawane na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który składa się z 28 krajów UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, zapewniających swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Niniejsze rozporządzenie określa 17 grup materiałów i wyrobów, od korków i szkła po plastiki i tekstylia, dla których można przyjąć określone środki.
  • Mogą one obejmować środki takie, jak normy czystości i wykaz wykorzystywanych substancji.
  • Wniosek o pozwolenie na stosowanie nowej substancji składany jest do odpowiednich organów krajowych, które następnie przekazują go do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu wydania opinii.
  • Materiały stosowane do pakowania muszą być oznaczone informacją „do kontaktu z żywnością” oraz odpowiednim logo, takim jak ekspres do kawy, butelka wina czy łyżka do zupy.
  • Należy zapewnić także środki pozwalające na śledzenie drogi materiału lub wyrobu, by umożliwić wycofanie wadliwych produktów lub udzielenie informacji klientom.
  • Organy krajowe mogą zawiesić stosowanie danego materiału w wypadku wystąpienia szczegółowych danych wskazujących, że taki materiał może zagrażać zdrowiu człowieka. Następnie organy krajowe niezwłocznie informują o podjętej decyzji Komisję Europejską i swoich odpowiedników w krajach EOG.
  • Przepisy pozwalają na stosowanie opakowań z materiałów aktywnych i inteligentnych, które mogą wydłużać okres przydatności do spożycia i informować o stopniu świeżości, pod warunkiem że nie mają negatywnego wpływu na skład produktu.
  • Przepisy te nie mają zastosowania do materiałów oraz do wyrobów będących antykami (np. antyczne naczynia ceramiczne) lub materiałów pokrywających, takich jak skórki serów, przetworzone produkty mięsne lub owocowe, stanowiące część żywności i przeznaczone do spożycia wraz z nią.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie dnia 3 grudnia 2004 r.

KONTEKST

Strona Komisji Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa chemicznego żywności.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4–17)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top