Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości

Odkąd Internet stał się częścią naszego życia, jego użytkownicy są narażeni na ataki przestępców, często przebywających na innych kontynentach. W związku z gwałtownym wzrostem cyberprzestępczości* Komisja Europejska przygotowała w 2007 r. grunt pod kompleksową politykę do jej zwalczania.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów: W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości (COM(2007) 267 final z 22.5.2007)

STRESZCZENIE

Odkąd Internet stał się częścią naszego życia, jego użytkownicy są narażeni na ataki przestępców, często przebywających na innych kontynentach. W związku z gwałtownym wzrostem cyberprzestępczości* Komisja Europejska przygotowała w 2007 r. grunt pod kompleksową politykę do jej zwalczania.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Komunikat przedstawia ogólną politykę mającą poprawić koordynację walki z cyberprzestępczością.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele i działania

Wzmocnienie walki z cyberprzestępczością na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym poprzez:

OSIĄGNIĘCIA

Są to:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej cyberprzestępczości.

KONTEKST

Artykuł 68 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 2009 r., oficjalnie uznał istotną rolę Rady Europejskiej, jako organu stanowiącego prawo w dziedzinie spraw wewnętrznych. Pozwala to na uzupełnienie działań przeciw cyberprzestępczości przez prawo UE i podejmowanie szerzej zakrojonych inicjatyw.

KLUCZOWE POJĘCIA

Cyberprzestępczość: czyny przestępcze dokonane przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowane przeciwko takim sieciom i systemom.

Przejawia się ona w trzech formach:

  • tradycyjne formy działalności przestępczej, ale przy wykorzystaniu Internetu do popełnienia przestępstwa (takie jak oszustwo czy fałszerstwo). Przybierają one różne formy, od kradzieży tożsamości po „phishing” (tworzenie przez przestępców internetowych fałszywych stron bankowych w celu oszukania klientów, którzy przekazują im swoje hasła lub dane, co umożliwia kradzież ich pieniędzy). Internet zmienił również międzynarodowy handel narkotykami, bronią oraz zagrożonymi gatunkami zwierząt,
  • publikacja nielegalnych treści, takich jak materiały nakłaniające do terroryzmu, przemocy, rasizmu, ksenofobii lub seksualnego wykorzystywania dzieci,
  • przestępstwa typowe dla sieci łączności elektronicznej, nowy typ przestępstw, często o dużym zasięgu i na szeroką skalę, nieznany w erze przed powstaniem Internetu. W tym przypadku przestępcy atakują systemy informatyczne, niekiedy zagrażając istotnej infrastrukturze informatycznej państwa i co za tym idzie, również jego obywatelom. Te ataki mogą być przeprowadzane za pośrednictwem „botnetów” (akronim od „sieci robotów”), dzięki którym przestępcy rozpowszechniają złośliwe oprogramowanie, które po jego pobraniu zmienia komputer użytkownika w „bot”. Sieć takich zainfekowanych komputerów jest następnie wykorzystywana do popełniania przestępstw bez wiedzy użytkowników tych komputerów.

AKTY POWIĄZANE

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (JOIN (2013) 01 final z 7 lutego 2013)

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015

Top