Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapewnienie konsumentom w UE korzyści z jednolitego rynku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapewnienie konsumentom w UE korzyści z jednolitego rynku

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2008) 31 wersja ostateczna) – monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: tablica wyników dla rynków konsumenckich

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • W 2008 r. na mocy niniejszego komunikatu ustanowiono tablice wyników konsumenckich.
 • Komunikat prezentuje pierwotną metodologię stosowaną do oceny rynków konsumenckich oraz wyniki pierwszej tablicy wyników konsumenckich.
 • Wskazuje równiej możliwości wprowadzenia ulepszeń, np. poprzez ustanowienie zharmonizowanej klasyfikacji skarg konsumentów na poziomie Unii Europejskiej i zwiększenie liczby objętych sektorów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Czym jest tablica wyników dla rynków konsumenckich?

Jest to narzędzie stworzone do monitorowania rynków konsumenckich: tablica wyników, która uwzględnia nie tylko ceny i bezpieczeństwo produktów, ale również satysfakcję konsumenta.

Monitorowanie konsumenckich rynków towarowych

Proces monitorowania konsumenckich rynków towarowych jest podzielony na 2 fazy:

 • selekcja – identyfikowanie niewydolnych sektorów rynku,
 • analiza – identyfikowanie przyczyn niewydolności rynku.

Faza selekcji

Badane są 3 aspekty rynkowe:

 • 1.

  Identyfikacja rynków konsumenckich

Ogólne funkcjonowanie poszczególnych sektorów jest analizowane przy wykorzystaniu następujących 5 wskaźników:

 • skargi konsumentów,
 • poziom cen,
 • satysfakcja konsumenta,
 • zmiany dostawców,
 • bezpieczeństwo produktów i usług.
 • 2.

  Ocena integracji rynku detalicznego

 • Integrację wewnętrznego rynku detalicznego można ocenić, biorąc pod uwagę obecność detalistów z innych krajów, bezpośrednich inwestycji zagranicznych wewnątrz UE oraz handlu detalicznego wewnątrz UE.
 • Uwzględnia się również stosunek osób dokonujących zakupów wewnątrz UE oraz problemy, jakie te osoby napotykają.
 • 3.

  Badanie struktur porównawczych otoczenia konsumenta w krajach UE

Aby ocenić różne otoczenia konsumentów, brane są pod uwagę następujące aspekty:

 • egzekwowanie przepisów,
 • środki odwoławcze i postrzeganie środków odwoławczych przez konsumentów,
 • rola organizacji konsumenckich oraz zaufanie, jakim darzą je konsumenci,
 • stopień wzmacniania pozycji konsumenta, w szczególności poziom edukacji, informacji, kompetencji i świadomości.

Faza analizy

Analizie podlega kilka kwestii, w tym:

 • wzmocnienie pozycji konsumenta,
 • uprzedzenia konsumentów,
 • relacja między cenami importowymi a cenami konsumpcyjnymi,
 • wskaźniki prawne,
 • zgodność z przepisami,
 • jakość, w szczególności poziom innowacyjności, zdrowie i środowisko,
 • dostęp i osiągalność cen,
 • interoperacyjność – zdolność systemu lub produktu do współpracy z innymi produktami.

Udoskonalenia tablicy wyników konsumenckich od 2008 r.

Od 2008 r. stworzono i udostępniono dwa typy tablic wyników konsumenckich.

 • Tablica wyników dla rynków konsumenckich śledzi zachowania ponad 40 rynków konsumenckich na podstawie kluczowych wskaźników, takich jak zaufanie, że sprzedający przestrzegają zasad dotyczących:
  • ochrony konsumentów,
  • porównywalności ofert,
  • wyboru dostępnego na rynku,
  • zakresu sprostania oczekiwaniom klienta,
  • szkód spowodowanych problemami napotykanymi przez konsumentów.
 • Za pomocą tablicy monitorowane i analizowane są również inne wskaźniki, takie jak zmiany dostawców i ceny.
 • Tablica wyników dla warunków konsumenckich monitoruje warunki krajowe konsumentów w 3 obszarach:
  • wiedza i zaufanie,
  • zgodność i egzekwowanie,
  • rozwiązywanie skarg i sporów.
 • Tablica bada postęp integracji rynku detalicznego UE.
 • Od 2013 r. publikuje się dwie tablice co roku na przemian.
 • W latach 2013–2015 we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym przeprowadzono dokładny przegląd metodologiczny tablic konsumenckich. Jego wynikiem było wprowadzenie zmian w metodologii.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji – Monitorowanie wyników dotyczących konsumentów na wspólnym rynku: tablica wyników dla rynków konsumenckich (KOM(2008) 31 wersja ostateczna z 29.1.2008)

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017

Top