Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska sygnatura orzecznictwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Europejska sygnatura orzecznictwa

Rada Unii Europejskiej (UE) zaleca wprowadzenie europejskiej sygnatury orzecznictwa (zwanej „sygnaturą ECLI”) i minimalnego zestawu znormalizownych metadanych orzecznictwa. Europejska sygnatura orzecznictwa pozwoli ponumerować orzecznictwo krajowe według znormalizowanego kodu i ułatwić w ten sposób wyszukiwanie orzecznictwa przez Internet.

AKT

Konkluzje Rady zalecające wprowadzenie europejskiej sygnatury orzecznictwa (European Case Law Identifier - ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych orzecznictwa [Dz.U. C 127 z 29.4.2011].

STRESZCZENIE

Orzecznictwo * sądów krajowych jest źródłem istotnych informacji o systemach prawnych państw członkowskich oraz prawie europejskim. Dla transgranicznego wyszukiwania orzecznictwa barierą są problemy związane z wielojęzycznością i niejednorodność sygnatur orzecznictwa. Obywatele, prawnicy praktycy i organy krajowe muszą dysponować narzędziem, dzięki któremu przeszukiwanie orzecznictwa będzie łatwiejsze.

Celem tej inicjatywy nie jest stworzenie na szczeblu europejskim centralnej bazy krajowego orzecznictwa, ale ustanowienie wspólnego systemu numerowania oraz systemu metadanych. Obecnie istnieje kilka baz danych (JURE, EUR-Lex, Jurifast itd.), ale żadna nie korzysta z tego samego systemu numeracyjnego decyzji sądowych ani tego samego schematu metadanych *.

Państwa członkowskie powinny wprowadzić (dobrowolnie):

  • europejską sygnaturę orzecznictwa (sygnaturę ECLI): znormalizowany kod składający się z pięciu elementów składowych i ułatwiający odszukanie decyzji sądowej,
  • minimalny zestaw znormalizowanych metadanych: Rada UE ustanawia listę metadanych, takich jak państwo, w którym ma siedzibę dany sąd lub trybunał, oraz data wydania decyzji, którymi każdy dokument przedstawiający decyzję sądową musi być opatrzony.

Każde państwo członkowskie, które stosuje sygnatury ECLI, musi wyznaczyć jako krajowego koordynatora ECLI instytucję rządową lub sądowniczą. Usytuowane w tym samym państwie sądy i trybunały mogą przyłączyć się do systemu ECLI w każdym momencie. Europejską sygnaturę orzecznictwa należy nadawać wszystkim wydanym decyzjom, nie tylko tym publikowanym w Internecie.

Strona internetowa ECLI zostanie stworzona na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”. Na stronie znajdować się będą informacje o formacie i stosowaniu sygnatury ECLI oraz o metadanych i krajowych koordynatorach. Zapewni ona również dostęp do interfejsu wyszukiwarki ECLI. Interfejs nie będzie bazą danych na szczeblu europejskim, ale za pomocą systemu ECLI i niektórych metadanych pozwoli w prosty sposób przeszukiwać skomunikowane bazy danych i strony krajowe.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Orzecznictwo: ogół decyzji sądowych dotyczących danej kwestii prawnej.
  • Metadane: dane informatyczne, które opisują inne dane, udzielając informacji np. o dacie ich publikacji lub ich autorze. W ten sposób ułatwiają konsultowanie informacji i pozwalają zwiększyć trafność wyników wyświetlonych przez wyszukiwarki.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 maja 2008 r. – Droga do europejskiej strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości [COM(2008) 329 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2011

Top