Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Czyste niebo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Czyste niebo

Wspólna inicjatywa technologiczna (WIT) „Czyste niebo” ma na celu stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa badawczego na skalę europejską w dziedzinie transportu lotniczego w celu rozwijania technologii niezbędnych do wprowadzenia czystego, innowacyjnego i konkurencyjnego systemu lotniczego.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”.

STRESZCZENIE

Wspólna inicjatywa technologiczna (WIT) Clean Sky („Czyste niebo”) powstała w ramach programu szczegółowego „Współpraca” (7. program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego — 7. PR).

Cele

Powołana do 31 grudnia 2017 r. inicjatywa „Czyste niebo” ma na celu przede wszystkim:

 • przyspieszenie rozwóju technologii przystosowanych do generacji czystszego transportu lotniczego,
 • zapewnienie skutecznej koordynacji badań w sektorze lotniczym na skalę europejską,
 • umożliwienie wdrożenia innowacyjnego i konkurencyjnego systemu transportu lotniczego,
 • poprawę tworzenia wiedzy oraz wykorzystywanie wyników badań.

Inicjatywa „Czyste niebo” zakłada także ograniczenie do 2020 r. emisji CO2 o 50%, emisji NOx o 80% oraz zanieczyszczenia hałasem o 50%.

Zintegrowane demonstratory technologii (ZDT)

Sześć obszarów techniki, obejmujących wszelkie aspekty produkcji statku powietrznego zwane „zintegrowanymi demonstratorami technologii”, stanowi strukturę „Czystego nieba”. Stanowią ramy prac badawczych, począwszy od fazy eksperymentu po pokaz lotu.

Jest to sześć następujących ZDT:

 • ZDT dotyczący inteligentnego stałopłatu skoncentrowany na technologii skrzydeł,
 • proekologiczny samolot regionalny (silniki, zużycie energii i nowe konfiguracje o niskim poziomie hałasu),
 • ZDT dotyczący proekologicznego wiropłatu skupiający się na instalacji innowacyjnych łopat śmigła i silników o mniejszym poziomie hałasu i zużycia paliwa, o niższym oporze aerodynamicznym, jak również na przyjaznych środowisku torach lotu,
 • ZDT dotyczący systemów proekologicznej eksploatacji skupiający się na wyposażeniu i układach systemów samolotu oraz zarządzaniu temperaturą,
 • ZDT dotyczący trwałych i proekologicznych silników skupiający się na rozwoju technologii lekkich i cichych systemów niskociśnieniowych oraz obniżeniu emisji tlenków azotu (NOx),
 • ZDT dotyczący eko-projektu i obejmujący pełen cykl życia materiałów i komponentów (projekt, produkcja, konserwacja i zniszczenie/utylizacja).

Niezależna ocena technologii odpowiada za analizę i nadzór wyników badań w tych poszczególnych dziedzinach, aby jak najlepiej wykorzystać oddziaływanie programu na środowisko naturalne.

Członkowie i organy

Członkami założycielami są:

 • Unia Europejska (UE) reprezentowana przez Komisję,
 • 12 liderów ZDT i wspólnicy,
 • każdy podmiot publiczny lub prywatny (przemysł, przedsiębiorstwa, MŚP, centra badawcze, uczelnie itp.) pochodzący z państwa członkowskiego lub każdego innego kraju będącego członkiem stowarzyszonym z 7. PR, który – po spełnieniu pewnych warunków i po uzyskaniu zgody Rady Zarządzającej – może wnioskować o przyjęcie.

Organami są:

 • Rada Zarządzająca,
 • Dyrektor Wykonawczy,
 • Komitety Sterujące ds. ZDT,
 • Komitet Sterujący ds. Oceny Technologii,
 • forum ogólne.

Grupa przedstawicieli państw jest organem doradczym inicjatywy.

Budżet

Maksymalny wkład Wspólnoty wynosi 800 mln EUR, wypłacanych ze środków budżetowych przyznanych tematowi „Transport” w programie szczegółowym „Współpraca”. Do tego dochodzi wkład od pozostałych członków inicjatywy w przynajmniej takiej samej kwocie, co daje całkowity budżet w wysokości 1,6 mld EUR.

Przepisy ogólne

Organ wspólnotowy „Czyste niebo” ma osobowość prawną.

Więcej informacji na temat celów, działalności, statutu, działania, roli i funkcji członków i organów, a także finansowania WIT „Czyste niebo” znajduje się w załącznikach do rozporządzenia.

Kontekst

Oprócz WIT „Czyste niebo” podjęto pięć innych inicjatyw tego rodzaju: w sektorze miniaturyzacji (ENIAC), niewidocznych systemów informatycznych (ARTEMIS), innowacyjnych leków, ogniw paliwowych i technologii wodorowych oraz globalnego monitoringu środowiska i zdrowia (GMES).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 71/2008

7.2.2008–31.12.2017

Dz.U. L 30 z 4.2.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 71/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

See also

 • Strona internetowa poświęcona inicjatywie „Czyste niebo” (EN)

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2011

Top