Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadzwyczajne środki handlowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nadzwyczajne środki handlowe

Dzięki nadzwyczajnym środkom handlowym przyjętym przez Unię Europejską (UE) dla krajów i terytoriów Bałkanów Zachodnich prawie wszystkie produkty pochodzące z tych krajów mogą być swobodnie przywożone do UE bez cła i bez ograniczeń ilościowych. Jest to korzystny system handlowy, który przyczynia się do procesu stabilizacji i stowarzyszania Bałkanów Zachodnich.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (wersja ujednolicona).

STRESZCZENIE

Kraje Bałkanów Zachodnich korzystają z nadzwyczajnych środków handlowych dla przywozu ich produktów do Unii Europejskiej (UE). Stanowi to uczestnictwo w procesie stabilizacji i stowarzyszania.

Nadzwyczajne środki handlowe stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r.

Preferencje handlowe

Produkty pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa są przywożone do UE bez stosowania ceł * ani opłat o skutku równoważnym, jak również bez ograniczeń ilościowych * ani środków o skutku równoważnym.

Ponadto niniejsze preferencje handlowe stosuje się do niektórych produktów rolnych.

Warunki udzielania

Aby skorzystać z preferencyjnych zasad, kraje i terytoria muszą:

 • spełniać definicję pochodzenia produktów przewidzianą w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93; w związku z tym produkty muszą być w całości wyprodukowane lub zostać przetworzone w wystarczającym stopniu w danym kraju lub terytorium,
 • zobowiązać się do niezwiększania podatków ani ograniczeń dotyczących produktów przywożonych z UE,
 • zwalczać oszustwa finansowe we współpracy z UE w zakresie administracyjnym.

Odbiorcy muszą również zobowiązać się do prowadzenia skutecznych reform gospodarczych i współpracy z innymi krajami uczestniczącymi w procesie stabilizacji i stowarzyszania, w szczególności poprzez utworzenie regionalnej strefy wolnego handlu.

Komisja może zawiesić w całości lub w części preferencje handlowe, jeśli kraj nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Produkty rolne i produkty rybołówstwa

W odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa i wina opłaty celne zostają zawieszone w zakresie kontyngentów określonych w załączniku I.

Opłaty celne stosowane wobec przywozu młodej wołowiny z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Kosowa są określone w załączniku II. Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego * 11 475 ton jest rozdzielana, jak następuje:

 • 1 500 ton (masy tuszy) młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny,
 • 9 175 ton (masa tuszy) młodej wołowiny pochodzącej z obszarów celnych Serbii lub Kosowa.

Przywóz produktów cukrowniczych pochodzących z Bośni i Hercegowiny oraz obszarów celnych Serbii lub Kosowa podlega następującym rocznym bezcłowym kontyngentom taryfowym:

 • 12 000 ton (waga netto) dla produktów pochodzących z Bośni i Hercegowiny,
 • 180 000 ton (waga netto) dla produktów pochodzących z obszarów celnych Serbii lub Kosowa.

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 określa sposoby realizacji kontyngentów taryfowych dotyczących tych produktów.

Komisja może przyjąć środki ochronne, jeżeli przywóz produktów rolnych i produktów rybołówstwa powoduje poważne zakłócenia na rynku wewnętrznym UE.

Kluczowe pojęcia

 • Opłaty celne: opłaty zmieniające ceny przywożonych towarów, bez względu na ich nazwę lub sposób stosowania, których skutkiem jest ograniczenie swobodnego przepływu towarów.
 • Ograniczenia ilościowe: wszelkie przepisy handlowe mogące ograniczać przywóz towarów, pod względem ich ilości lub wartości (np. kontyngent przywozowy).
 • Kontyngent taryfowy: środek handlowy umożliwiający całkowite lub częściowe zwolnienie od opłat nakładanych normalnie na przywożone towary w określonym czasie lub dla określonej ilości produktów.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009

4.01.2010–31.12.2010

-

Dz.U. L 328 z 15.12.2009

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej [COM(2010) 54 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Niniejszy wniosek ma na celu przedłużenie okresu obowiązywania preferencji handlowych dla krajów Bałkanów Zachodnich do 2015 r.

Procedura: 2010/0036/COD

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2010

Top