Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia UE w sprawie alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia UE w sprawie alkoholu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu – KOM(2006) 625 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat ustanawia strategię wspierania krajów UE w ograniczaniu problemów zdrowotnych, gospodarczych i społecznych związanych ze szkodliwym i niebezpiecznym spożywaniem alkoholu.

Strategia określa tematy priorytetowe, różne poziomy działań i środki podejmowane przez kraje UE w celu propagowania dobrych praktyk. Strategia angażuje także inne zainteresowane strony w podejmowanie działań na rzecz ograniczania szkodliwości spożywania alkoholu. Kroki podejmowane przez Komisję Europejską uzupełniają strategie krajowe w tym zakresie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pięć priorytetów

 • 1.

  Ochrona młodzieży, dziecii dzieci nienarodzonych – obejmuje trzy konkretne cele:

  • ograniczenie picia alkoholu przez osoby nieletnie, zmniejszenie niebezpiecznego i szkodliwego picia wśród młodych osób,
  • ograniczenie szkód wyrządzanych dzieciom w rodzinach z problemem alkoholowym,
  • ograniczenie narażenia na szkodliwy wpływ alkoholu w okresie ciąży.
 • 2.

  Zmniejszenie liczby rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych spożyciem alkoholu

 • 3.
  Zmniejszenie szkodliwych skutków nadużywania alkoholu wśród dorosłych i ograniczenie negatywnego wpływu alkoholu w miejscu pracy – obejmuje następujące cele:
  • ograniczenie przewlekłych zaburzeń fizycznych i umysłowych związanych ze spożyciem alkoholu,
  • zmniejszenie liczby zgonów związanych z alkoholem,
  • dostarczanie konsumentom informacji umożliwiających im dokonanie świadomego wyboru,
  • przyczynianie się do ograniczenia szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w miejscu pracy.
 • 4.

  Informowanie, szkolenie i podnoszenie świadomości – zwłaszcza w zakresie wpływu szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu na:

  • dzieci nienarodzone,
  • osoby nieletnie spożywające alkohol,
  • wyniki w pracy zawodowej i prowadzenie pojazdów.
 • 5.

  Rozwijanie, wspieranie i prowadzenie wspólnej bazy danych – uzyskiwanie porównywalnych informacji na szereg tematów, w tym na temat:

  • ilości spożywanego alkoholu,
  • kultury spożywania alkoholu,
  • wpływu alkoholu na zdrowie i społeczeństwo.

Wspieranie krajów UE

Rola UE w strategii polega na uzupełnianiu wysiłków krajów UE, dodawaniu wartości ich działaniom oraz umożliwieniu krajom UE wspólnej pracy nad zwalczaniem wspólnych problemów.

Trzyletnie wspólne działanie w zakresie ograniczania szkodliwości spożywania alkoholu (RARHA), finansowane w ramach programu zdrowotnego UE, rozpoczęło się w styczniu 2014 r. Celem działania jest wspieranie krajów UE w postępach na rzecz wspólnych priorytetów zgodnie z unijną strategią w sprawie alkoholu oraz wspomaganie krajów UE w ograniczaniu szkodliwości spożywania alkoholu.

Wdrożenie strategii

KONTEKST

Polityka alkoholowa

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu (KOM(2006) 625 wersja ostateczna z 24.10.2006)

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2016

Top