Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Otyłość, odżywianie i aktywność fizyczna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Otyłość, odżywianie i aktywność fizyczna

W obliczu niepokojącego zjawiska, jakim jest wzrost liczby osób otyłych w Unii Europejskiej (UE), zwłaszcza wśród dzieci, Rada wzywa państwa członkowskie do podejmowania działań na rzecz promowania zdrowej żywności i aktywności fizycznej.

AKT

Konkluzje Rady ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie otyłości, odżywiania i aktywności fizycznej [Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Elementy przeciwdziałania otyłości

Otyłość to patologia, u podstaw której leży wiele czynników. Aby skutecznie z nią walczyć, konieczne jest całościowe podejście do zapobiegania, obejmujące wszystkie zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i ogólnoświatowym.

Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej pomaga ograniczać otyłość, ale też ryzyko związanie z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą i niektórymi nowotworami. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w dużym stopniu wpływają na poprawę jakości życia.

Ponieważ aktywność fizyczna jest częścią zdrowego stylu życia, niezwykle istotne jest, aby zaszczepiać w dzieciach i młodzieży pozytywne nastawienie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w szkołach oraz w czasie wolnym. Trzeba też pamiętać, aby naukę zdrowego stylu życiu zaczynać we wczesnym wieku.

Zalecane środki

Rada wzywa państwa członkowskie i - w stosownych przypadkach Komisję Europejską - do opracowania i realizacji inicjatyw, których celem będzie promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Obejmuje to w szczególności następujące działania:

Zdrowe odżywianie mające na celu:

 • pozwolić obywatelom na dokonywanie wyborów w zakresie zdrowego odżywiania, propagując dostępność zdrowej żywności i jej przystępność cenową,
 • zwiększać świadomość obywateli w zakresie związku między odżywianiem a zdrowiem, dostarczaniem energii do organizmu a jej zużywaniem, żywnością, która zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych a wyborami w zakresie zdrowego odżywiania,
 • dbać o to, aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd poprzez kampanie reklamowe, działania marketingowe i promocyjne. Należy w szczególności zapewnić, aby łatwowierności dzieci i ich ograniczone doświadczenia w zakresie mediów nie były wykorzystywane.

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w celu:

 • pozwolenia osobom zajmującym się profesjonalnie zdrowiem na regularne udzielanie praktycznych porad pacjentom i rodzinom na temat korzyści płynących z optymalnego odżywiania i zwiększania aktywności fizycznej,
 • zachęcania wszystkich zainteresowanych, którzy mogą przyczynić się do promowania zdrowego odżywiania (np. producentów i przetwórców żywności, detalistów i restauratorów) do podejmowania stosownych inicjatyw.

Włączenie do innych działań

Żywienie i aktywność fizyczna powinny zostać włączone do polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowymi i europejskim we wszystkich dziedzinach mających znaczenie w tym zakresie (np. polityka mająca na celu ograniczenie negatywnego wpływu nadmiernego spożywania alkoholu).

Edukacja

Edukacja odgrywa zasadniczą rolę w działaniach niezbędnych do zwalczania otyłości. W związku z tym państwa członkowskie muszą:

 • stymulować oferowaną w szkołach naukę w zakresie wyborów żywieniowych, nakłaniać do oferowania w szkołach zdrowej żywności i zachęcać dzieci i młodzież do codziennej gimnastyki,
 • opracować metody kształcenia w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej, które powinny stanowić część ogólnej edukacji zdrowotnej. W ramach edukacji zdrowotnej należy zwrócić szczególną uwagę na takie tematy jak walka z paleniem tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz promowanie zdrowia seksualnego i zdrowia psychicznego.

Inne działania

W swoich konkluzjach Rada zachęca także państwa członkowskie do:

 • zarządzania rozwojem w dziedzinie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród obywateli oraz prowadzenia badań i ustanawiania podstaw naukowych podejmowanych w tej dziedzinie środków,
 • zachęcania pracodawców do oferowania na stołówkach w miejscu pracy zdrowej żywności oraz do udostępniania sprzętów zachęcających do aktywności fizycznej,
 • wspomagania rozwijania środowiska miejskiego zachęcającego do aktywności fizycznej.

Kontekst

Wzrost powszechności występowania otyłości w całej UE jest zjawiskiem niepokojącym. Obecnie coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość. Liczby są alarmujące, a konsekwencje dalekosiężne, ponieważ otyłość idzie w parze ze wzrostem ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy.

Aby z tym zagrożeniem walczyć, w marcu 2005 r. Komisja uruchomiła Ogólnoeuropejską Platformę Działania w Zakresie Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Celem inicjatywy, która zrzesza ekspertów w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej, jest reagowanie na rozpowszechniające się w Europie zjawisko otyłości i chęć opanowania go.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie propagowania aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu [Dz.U. C 393 z 19.12.2012].

Wyniki te ułatwiają przede wszystkim kształtowanie podejścia międzysektorowego obejmującego wszystkie obszary tematyczne związane z propagowaniem aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu.

Zalecenie Rady z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej [Dz.U. C 354 z 4.12.2013].

W swoich zaleceniach Rada zachęca odpowiednio państwa członkowskie i Komisję do:

 • stopniowego opracowywania i wdrażania krajowych strategii i polityk międzysektorowych mających na celu propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką,
 • wspierania państw członkowskich w przyjmowaniu krajowych strategii oraz propagowania ustanowienia i funkcjonowania ram monitorowania prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2014

Top