Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - większa mobilność umożliwiająca naukę i pracę w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - większa mobilność umożliwiająca naukę i pracę w Europie

Znormalizowane portfolio dokumentów określające umiejętności i kwalifikacje, które jest bezpłatne i dostępne w formie elektronicznej w 28 językach, może pomóc obywatelom w znalezieniu pracy lub odbyciu szkolenia w dowolnym miejscu w Europie.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

STRESZCZENIE

Znormalizowane portfolio dokumentów określające umiejętności i kwalifikacje, które jest bezpłatne i dostępne w formie elektronicznej w 28 językach, może pomóc obywatelom w znalezieniu pracy lub odbyciu szkolenia w dowolnym miejscu w Europie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Decyzja ustanawia wspólne ramy Unii Europejskiej w celu umożliwienia obywatelom zaprezentowania ich kwalifikacji i kompetencji w jasny i prosty sposób poprzez stworzenie osobistego, tworzącego jedną całość portfolio dokumentów (Europass).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europass to portfolio pięciu dokumentów i elektronicznego folderu, które mogą zawierać opisy osiągnięć w nauce, oficjalnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, umiejętności i kompetencji.

Zawiera następujące elementy:

Inicjatywę uzupełnia portal internetowy, za pośrednictwem którego obywatele mogą sporządzać własne dokumenty Europass-CV i paszporty językowe, a także znaleźć informacje na temat innych dokumentów Europass.

Dokumenty Europass powinny być spójne i uzupełniać inne instrumenty sprzyjające mobilności europejskiej i międzynarodowej, w szczególności takie jak:

W sprawozdaniu Komisji z 2013 r. zauważono, że dokumenty Europass powinny stać się bardziej elastyczne i przyjazne dla użytkownika poprzez wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii. Stwierdzono, że należy przekształcić obecną strukturę Europass w usługę prostszą, bardziej ukierunkowaną i bardziej aktualną.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja nr 2241/2004/WE

1.1.2005

-

Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 6-20

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady - Ocena inicjatywy Europass: druga ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) (COM(2013) 899 finalz 18.12.2013)

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015

Top