Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trójstronny szczyt społeczny do spraw wzrostu i zatrudnienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trójstronny szczyt społeczny do spraw wzrostu i zatrudnienia

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2003/174/WE – Trójstronny Szczyt Społeczny

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Ustanawia ona Trójstronny Szczyt Społeczny, forum dyskusji pomiędzy instytucjami UE oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników („partnerzy społeczni”).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Szczyt jest częścią dialogu ponadbranżowego. Jego celem jest zapewnienie stałej wymiany pomiędzy partnerami społecznymi a instytucjami UE oraz zagwarantowanie, aby partnerzy społeczni mieli wkład w unijną strategię ekonomiczną i społeczną.

W tym kontekście tacy partnerzy społeczni współpracują również ściśle z Komitetem ds. Zatrudnienia, który doradza Komisji, w szczególności ministrom krajowym zasiadającym w Radzie ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Porządek dzienny

Porządek dzienny:

określany wspólnie przez przedstawicieli instytucji i partnerów społecznych;

obejmuje kwestie, które mają wpływ na wszystkie sektory ekonomiczne i pracowników w UE.

Uczestnicy

Instytucje unijne są reprezentowane przez:

Komisję.

Partnerzy społeczni są podzieleni na dwie delegacje o równej liczbie delegatów, składające się z:

10 przedstawicieli pracowników,

10 przedstawicieli pracodawców.

Przewodniczą mu wspólnie przewodniczący Rady oraz przewodniczący Komisji.

Harmonogram

Szczyt odbywa się co najmniej raz w roku, przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Od 6 marca 2003 r.

AKT

Decyzja Rady 2003/174/WE z dnia 6 marca 2003 r. ustanawiająca Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2003/174/WE

6.3.2003

Dz.U. L 70, 14.3.2003, s. 31–33

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015

Top