Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ)

Celem Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ) jest ułatwianie wymiany informacji między państwami członkowskimi i analiza tendencji na rynkach pracy w Unii Europejskiej (UE). EOZ wspomaga Komisję Europejską w przygotowaniu europejskiej polityki zatrudnienia.

AKT

Rezolucja Rady, ministrów pracy i spraw społecznych zebranych w Radzie z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca utworzenia Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia [Dz.U. C 328 z 30.12.1989].

STRESZCZENIE

Europejskie Obserwatorium Zatrudnienia (EOZ) to system informowania o polityce zatrudnienia i tendencjach na rynkach pracy w Unii Europejskiej (UE). Jego misją jest analizowanie prawdopodobnych trendów na rynku zatrudnienia, w szczególności w sektorach, na które urzeczywistnienie idei rynku wewnętrznego miało największy wpływ.

Do głównych zadań należy:

  • zbieranie informacji i danych statystycznych w państwach członkowskich UE,
  • analiza głównych trendów w sektorach,
  • przekazywanie wyników decydentom ekonomicznym i społecznym, a w szczególności europejskim partnerom społecznym.

Obserwatorium składa się z przedstawicieli państw członkowskich, państw kandydujących do UE oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Działa dzięki komórce pilotażowej i sieci ekspertów.

Wspólnotowy System Dokumentacji Zatrudnienia (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) jest siecią ekspertów należącą do niezależnych krajowych instytutów badawczych. Sieć przyczynia się do realizowania zadań postawionych przez EOZ dzięki:

  • tworzeniu sprawozdań z oceny i badań wpływu polityki na rynek pracy,
  • analizie priorytetów politycznych w zakresie zatrudnienia,
  • analizie narodowych programów reformy zatrudnienia.

See also

  • Strona internetowa Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (DE) (FR) (EN)

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2011

Top