Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

Umiejętność korzystania z mediów stanowi istotne wyzwanie dla Komisji Europejskiej, ponieważ pomaga dostarczyć obywatelom europejskim narzędzi sprzyjających lepszemu zrozumieniu środowiska cyfrowego, które zaczyna być dominujące w społeczeństwie europejskim.

AKT

Zalecenie Komisji 2009/625/WE z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

STRESZCZENIE

Celem zalecenia jest zwiększanie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, przyczyniając się tym samym do powstania bardziej integracyjnego społeczeństwa informacyjnego.

Definicja

Umiejętność korzystania z mediów określana jest jako zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści. Zagadnienie to obejmuje również umiejętność porozumiewania się w różnych kontekstach.

Przeszkody

Na szczeblu europejskim nadal istnieją pewne przeszkody utrudniające rozwój w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Państwom członkowskim wciąż brak wspólnej wizji w tym obszarze. Ponadto brak widoczności na poziomie europejskim inicjatyw krajowych, regionalnych i lokalnych utrudnia tworzenie europejskich sieci. W konsekwencji, na daną chwilę, brak koordynacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Wyzwania

Umiejętność korzystania z mediów powinna umożliwiać obywatelom europejskim zdolność lepszego rozumienia i analizowania wiadomości medialnych i treści, jakie napotykają na co dzień, oraz pozyskiwania umiejętności, które pozwolą im w pełni korzystać z obywatelstwa.

Może także przyczynić się do zabezpieczenia pluralizmu i niezależności mediów. Pozwala na wyrażanie różnych opinii i reprezentowanie różnych grup w obrębie społeczności i propaguje rozwój wartości, takich jak tolerancja i dialog.

Umiejętność korzystania z mediów odgrywa istotną rolę w podnoszeniu świadomości w zakresie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego i tożsamości kulturowych. Przyczynia się do zwiększania wiedzy i zainteresowania nowymi europejskimi dziełami kultury.

Stając przed tymi wyzwaniami, w ramach istniejących programów, Komisja Europejska będzie wspierała projekty badawcze dotyczące umiejętności korzystania z mediów.

Zalecane działania

Zaleca się, aby państwa członkowskie opracowały i wdrożyły inicjatywy współregulacji prowadzące do przyjęcia przez media europejskie kodeksów postępowania.

Ważnym elementem jest promowanie i finansowanie badań, analiz i projektów dotyczących różnych aspektów i wymiarów umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym.

Zaleca się również, aby państwa członkowskie inicjowały na konferencjach i podczas innych imprez publicznych debaty dotyczące włączenia umiejętności korzystania z mediów do obowiązkowego programu nauczania i uznania jej jako części zapewniania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Powinny także organizować krajowe kampanie mające na celu pogłębienie świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego, a także szkolenia uświadamiające na temat ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w sieciach informacyjno-komunikacyjnych.

Ponadto zaleca się, by sektor mediów oferował takie narzędzia służące zwiększaniu poziomu umiejętności korzystania z mediów, jak:

  • narzędzia informacyjne związane z treściami cyfrowymi oraz wyszukiwarki internetowe,
  • kampanie informacyjne dotyczące technik wykorzystywanych do celów informacji handlowych (lokowanie produktów i reklamy w Internecie),
  • materiały informacyjne kierowane do młodych ludzi na temat przetwarzania danych osobowych,
  • dni informacyjne przybliżające sposób funkcjonowania sektora gospodarki związanego z kulturą oraz rolę praw autorskich.

Kontekst

Komunikat Komisji z grudnia 2007 r. zatytułowany „Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym” podkreśla znaczenie umiejętności korzystania z mediów w zakresie informacji handlowych, dzieł audiowizualnych i treści cyfrowych. Lepszy poziom umiejętności korzystania z mediów przyczyniłby się do realizacji celów Unii Europejskiej ustanowionych w Lizbonie, a także w kontekście inicjatywy i2010.

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2009

Top