Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus 2011–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus 2011–2013

MEDIA Mundus jest programem europejskim, który ma na celu promowanie współpracy audiowizualnej pomiędzy specjalistami europejskimi i ich odpowiednikami z krajów trzecich. Przyczynia się do realizacji celów traktatu lizbońskiego i odgrywa kluczową rolę w promocji różnorodności i pluralizmu kulturowego.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus).

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja ma na celu stworzenie programu MEDIA Mundus w celu finansowania projektów współpracy międzynarodowej ze specjalistami z krajów trzecich z sektora audiowizualnego w okresie 2011–2013.

Zakres zastosowania

Program skierowany jest do specjalistów z całego świata, jednak koordynator projektu powinien być mieszkańcem jednego z:

 • państw członkowskich UE,
 • krajów EFTA będących członkami EOG,
 • krajów wykazujących chęć uczestnictwa w programie i przekazujących wkład obliczony na tej samej podstawie co ich wkład do programu MEDIA 2007.

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

Proponowane projekty powinny spełniać następujące warunki:

 • muszą być realizowane wspólnie przez specjalistów europejskich i z krajów trzecich,
 • musi w nich uczestniczyć przynajmniej trzech partnerów w perspektywie stworzenia sieci międzynarodowej,
 • muszą być koordynowane przez europejskiego specjalistę i zawierać przynajmniej jednego partnera z kraju trzeciego.

Jakie są cele programu?

Program ma na celu zwiększenie różnorodności i konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego, a także promowanie roli Europy w dziedzinie kultury.

Wymiana informacji, kształcenie i znajomość rynku

W ramach programu, specjaliści europejscy oraz specjaliści z krajów trzecich spotykają się celem lepszego zrozumienia swoich rynków audiowizualnych, szczególnie w kwestii warunków użytkowania, ram prawnych systemów finansowania oraz możliwości współpracy.

Chodzi tu o ustanowienie kształcenia zawodowego skierowanego na:

 • warunki produkcji, koprodukcji, dystrybucji, użytkowania i rozprzestrzeniania dzieł audiowizualnych na skalę międzynarodową,
 • włączenie nowych technologii do łańcucha wartości (produkcja, postprodukcja, dystrybucja, marketing i archiwizacja).

Konkurencyjność i dystrybucja

Ustanowienie programu powinno ułatwić poszukiwanie partnerów zagranicznych dla europejskich dzieł audiowizualnych przy wspieraniu organizacji rynków koprodukcji.

Program powinien ponadto promować międzynarodową sprzedaż dzieł audiowizualnych.

Obieg

Na tym poziomie program powinien pozwolić na:

 • poprawę warunków programowania i użytkowania dzieł audiowizualnych w salach kinowych krajów europejskich i państw trzecich,
 • poprawę warunków transmisji i dystrybucji dzieł audiowizualnych z krajów trzecich europejskimi kanałami dystrybucyjnymi, oraz dzieł europejskich za pomocą międzynarodowych kanałów dystrybucyjnych,
 • organizowanie wydarzeń i inicjatyw przeznaczonych szczególnie dla młodej publiczności.

Jaki jest budżet programu?

Budżet dla wykonania programu w okresie 2011–2013 wynosi 15 milionów euro (z czego 13,5 miliona poświęcono na wsparcie projektów).

Kontekst

Sektor audiowizualny ewoluował znacząco w ciągu ostatnich dwudziestu lat dzięki wpływowi rewolucji cyfrowej na warunki produkcji i rozpowszechniania dzieł. Co więcej, rośnie jego rola na poziomie światowym w kwestii ochrony różnorodności kulturowej. W tym kontekście konsultacje społeczne na temat MEDIA Mundus ujawniły chęć europejskich specjalistów i ich odpowiedników w krajach trzecich współpracy mającej na celu lepsze wsparcie rozpowszechniania dzieł audiowizualnych oraz kultury związanej ze sztuką filmową.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1041/2009/WE

24.11.2009

Dz.U. L 288 z 4.11.2009 

AKT(Y) POWIĄZANY(E)

Decyzja Rady nr 2010/478/UE z dnia 26 lipca 2010r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu końcowego [Dz.U. L 234 z 4.9.2010].

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010

Top