Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usługi świadczone w interesie ogólnym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Usługi świadczone w interesie ogólnym

WPROWADZENIE

Traktat lizboński zapewnia lepszą ochronę usług świadczonych w ogólnym interesie w Unii Europejskiej (UE). Wprowadza szczegóły dotyczące rodzaju usług i zasad z nimi związanych.

Ponadto traktat lizboński tworzy nową podstawę prawną dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Ma to na celu wprowadzenie ram prawnych dla tych usług na szczeblu ogólnoeuropejskim.

DEFINICJE

Usługi świadczone w ogólnym interesie obejmują usługi rynkowe i nierynkowe, podlegające pewnym zobowiązaniom z tytułu wykonywania usług publicznych w szczególności z tego powodu, że są świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym stanowią podkategorię i obejmują głównie usługi rynkowe. Usługi te muszą także spełniać wymogi stawiane służbom publicznym i mogą z tego powodu stanowić wyjątek od pewnych zasad europejskich, w szczególności w kwestii konkurencji. Dotyczy to na przykład usług w zakresie energetyki, transportu lub telekomunikacji.

Artykuł 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej precyzuje, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym podlegają prawu europejskiemu w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi przeszkody w wykonywaniu zadań im powierzonych.

UZNANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE W UE

Uznanie usług świadczonych w ogólnym interesie w UE jest złożone, ponieważ sposób zarządzania nimi różni się w zależności od tradycji państw członkowskich. Dlatego UE przez długi czas ograniczała się do traktowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym tylko z punktu widzenia prawa konkurencji, uznając na przykład, że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym mogły stanowić wyjątek od zasad wolnej konkurencji.

Jednak traktat lizboński wprowadza nowość, dodając do traktatów założycielskich Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Protokół ten, mając taką samą moc prawną, co traktaty, przynosi wyjaśnienia dotyczące ochrony usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na szczeblu europejskim. Uznaje także:

  • rolę i swobodę uznania organów krajowych w sprawach zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym,
  • różnorodność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wynikającą z położenia geograficznego i różnic kulturowych,
  • wysoki poziom jakości oraz równość traktowania użytkowników, a także powszechny dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

RAMY PRAWNE USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM

Traktat lizboński wprowadza także drugą innowację. Tworzy nową podstawę prawną pozwalającą instytucjom europejskim przyjmować rozporządzenia w sprawie zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Artykuł 14 TFUE dodaje, że Rada i Parlament mogą ustanawiać pewne zasady i warunki dotyczące wykonania i finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Taka podstawa prawna powinna sprawić, że uda się UE pogodzić interes ogólny i poszanowanie zasad konkurencji w zarządzaniu usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Traktat o Unii Europejskiej dodaje, że interwencja UE nie może naruszać kompetencji państw członkowskich. Państwa zachowują więc swobodę definiowania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym dla swoich obywateli.

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2010

Top