Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Energia

WPROWADZENIE

Traktat lizboński docenia znaczenie polityki energetycznej, poświęcając jej rozdział w traktatach założycielskich Unii Europejskiej (UE). W ten sposób UE otrzymuje kompetencje określone w jasny sposób, aby zrealizować wspólne cele państw członkowskich w zakresie energii.

Sytuacja międzynarodowa i zmiany problematyki związanej z energią pokazały, jak ważna jest europejska polityka energetyczna. Wspólna odpowiedź na powyższą sytuację jest najlepszym sposobem stawienia czoła takim kwestiom, jak ochrona środowiska, bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię oraz dialog z państwami wytwarzającymi energię.

NOWA PODSTAWA PRAWNA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego traktaty założycielskie UE nie zawierały specjalnych przepisów dotyczących działania Unii w dziedzinie energetyki.

Traktat lizboński wprowadza specjalną podstawę prawną regulującą dziedzinę energii, wprowadzając art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie pozwala w szczególności na doprecyzowanie działań UE w dziedzinie energetyki.

Unia jest upoważniona do podejmowania kroków na poziomie europejskim w celu:

  • zapewnienia dobrego funkcjonowania rynku energii,
  • zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii,
  • wspierania skuteczność energetycznej,
  • wspierania wzajemnych połączeń między sieciami energetycznymi.

Ponadto Rada i Parlament Europejski stanowią akty ustawodawcze zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po konsultacji z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Niemniej Rada ustanawia jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem środki o charakterze fiskalnym.

OGRANICZENIA KOMPETENCJI UE W DZIEDZINIE ENERGETYKI

Energetyka zalicza się do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie, w związku z czym podlega zasadzie pomocniczości. Dlatego UE może interweniować tylko wówczas, jeśli jest w stanie działać skuteczniej niż państwa członkowskie.

Ponadto traktat lizboński stwierdza, że UE nie może wpływać na wybory podejmowane przez państwa członkowskie w związku z ich źródłami zaopatrzenia w energię inaczej niż jednogłośnie i tylko ze względu na ochronę środowiska (art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Takie ograniczenie obejmuje w szczególności kwestie dotyczące energii jądrowej. Kontekst i stanowiska poszczególnych państw bardzo się w tych sprawach różnią.

Traktat lizboński odwołuje się do „poczucia solidarności”, które musi być wzbudzone przy wdrażaniu europejskiej polityki energetycznej. Taka solidarność okaże się istotna zwłaszcza w momentach kryzysowych; jeśli jedno lub kilka państw członkowskich muszą poradzić sobie z przerwą w dostawie energii, będą mogły wtedy liczyć na dostawy z innych państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010

Top