Help Print this page 

Document L:2010:064:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 64, 12 marzec 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 12/03/2010
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.064.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 64

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
12 marca 2010


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

BUDŻETY

 

 

Parlament Europejski

 

 

2010/117/UE, Euratom

 

*

Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top