Help Print this page 

Document C:2008:013:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 13, 18 styczeń 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 18/01/2008
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 13

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
18 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 013/01

Kursy walutowe euro

1

2008/C 013/02

Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

2

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 013/03

Wykaz organów publicznych lub podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91

3

2008/C 013/04

Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Wprowadzenie przez Szwecję zmian w zakresie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych dotyczących regularnego ruchu lotniczego na niektórych krajowych trasach lotniczych (1)

29


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 013/05

Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Krajową Agencję Transportu Publicznego (Rikstrafiken) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 dotyczące obsługi regularnych połączeń lotniczych na następujących trasach:

 (1)

47

2008/C 013/06

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/02/08 — Współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego — Atlantis: Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies

49

2008/C 013/07

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/01/08 — Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży — Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany

51


 

Sprostowania

2008/C 013/08

Zmiana zaproszenia do składania ofert ogłoszonego przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu zlecenia obowiązku użyteczności publicznej — F-Aurillac: Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Aurillac i Paryżem (Orly) (Dz.U. C 290 z 4.12.2007)

52


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top