Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie

Eén van de gevolgen van de vergrijzing van de Europese bevolking is de toename van het aantal patiënten dat aan neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer of andere vormen van dementie lijdt. Dat brengt grote kosten met zich mee voor de samenleving, die echter verlicht kunnen worden door een gemeenschappelijke Europese actie.

BESLUIT

Mededeling van 22 juli 2009 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie [COM(2009) 380 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling wil de weg bereiden voor een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Definities

Dementie is een neurodegeneratieve ziekte die leidt tot aantasting van de geestelijke vermogens, zoals het geheugen en het denk- en beoordelingsvermogen, en die ook de persoonlijkheid van de zieke kan aantasten.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

 • de ziekte van Alzheimer (50-70 % van de gevallen);
 • multi-infarctdementie (ongeveer 30 %);
 • frontotemporale dementie;
 • de ziekte van Pick;
 • de ziekte van Binswanger;
 • dementie met Lewy-lichaampjes.

Obstakels

De obstakels die de organisatie van een Europees initiatief ter bestrijding van de vormen van dementie bemoeilijken, hebben alles te maken met:

 • het gebrek aan preventie en vroegtijdige opsporing van de ziekte;
 • het gebrek aan epidemiologische gegevens die het inzicht in de mechanismen van de ziekte beperken;
 • het gebrek aan uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten;
 • de beeldvorming en de negatieve impact van de ziekte op de bevolking.

Eerste doelstelling: preventie en vroegtijdige diagnose van de ziekte

Door de ziekte te voorkomen of vroegtijdig te diagnosticeren, kan de ontwikkeling van de ziekte afgeremd worden. Voor de verschillende vormen van dementie gelden echter niet dezelfde risicofactoren. Zo is het gemakkelijker om vasculaire dementie op te sporen dan de ziekte van Alzheimer, voor zover de risicofactoren van vasculaire dementie welbekend zijn:

 • hoge bloeddruk;
 • hoog cholesterolgehalte;
 • roken.

De lidstaten beschikken al over verschillende pistes die de ontwikkeling van een doeltreffende preventie van de ziekte mogelijk maken, met name:

 • het promoten en stimuleren van zowel fysieke als mentale activiteiten een heel leven lang;
 • het onder controle houden van voormelde vasculaire risicofactoren.

Om deze doelstelling van preventie en vroegtijdige diagnose te verwezenlijken, moeten de lidstaten de volgende acties ondernemen:

 • cardiovasculaire gezondheid en lichaamsbeweging promoten;
 • aanbevelingen formuleren om het grote publiek te informeren;
 • ouderen laten genieten van een flexibele pensioenregeling, opdat ze een activiteit zouden kunnen voortzetten.

Tweede doelstelling: de epidemiologische kennis verbeteren

De Europese Commissie streeft ernaar om informatie te verzamelen over de impact van deze ziekten via het „project voor Europese samenwerking op het gebied van dementie (EuroCoDe)“. Verder kan het kader van het programma „Gezondheid“ gebruikt worden om nieuwe criteria voor een vroegtijdige diagnose uit te werken. Ook het 7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) kan een doeltreffend onderzoekskader bieden voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie.

Voor het overige moet er voor een harmonisatie van de zowel op Europees als op nationaal niveau bestaande onderzoekskaders gezorgd worden voor de uitwerking van coherentere beleidsmaatregelen. Hiertoe moet:

 • het Europese gezondheidsonderzoek benut worden voor het verzamelen van nieuwe Europese gegevens over de prevalentie van gevallen van vroegtijdige cognitieve problemen;
 • er een proefinitiatief voor gezamenlijke programmering voor de bestrijding van neurodegeneratieve ziekten gelanceerd worden.

Derde doelstelling: het uitwisselen van beste praktijken

Het uitwisselen van beste praktijken kan gebeuren via de open coördinatiemethode (OCM) voor sociale bescherming, sociale integratie en langdurige zorg. Voorts kan de Commissie informatie verstrekken over de manier waarop bestaande communautaire programma's kunnen helpen om dergelijke uitwisselingen te financieren.

De OCM kan helpen met het bepalen van kwaliteitskaders voor de diensten die instaan voor de medische behandeling en verzorging van personen die door de ziekte worden getroffen.

Het EU-actieplan 2003-2010 voor personen met een handicap (APH) kan eveneens aangewend worden om de patiëntenorganisaties te ondersteunen.

Vierde doelstelling: het eerbiedigen van de rechten van de patiënten

De Commissie is van plan om een Europees netwerk op te zetten ter bescherming van de rechten en de waardigheid van mensen met dementie. Dit netwerk zou belast worden met de taak om zich te buigen over kwesties die verband houden met de waardigheid, autonomie en maatschappelijke integratie van de patiënten.

Context

In 2006 leden 7,3 miljoen Europeanen tussen 30 en 99 jaar aan dementie. Volgens het rapport „Dementia in Europe Yearbook (2008) (EN)“ bedroegen de totale kosten in 2005 van de directe en informele zorgverlening in verband met de ziekte 130 miljard euro voor de Europese Unie alleen. Door een gecoördineerde actie op Europese schaal zouden deze cijfers teruggeschroefd kunnen worden en zou dit grote gezondheidsprobleem bestreden kunnen worden.

See also

Laatste wijziging: 05.12.2009

Top