Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een vredesfaciliteit voor Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een vredesfaciliteit voor Afrika

De Europese Unie wijst financiële middelen toe voor de versterking van de capaciteit van de Afrikaanse Unie om operaties ter ondersteuning en handhaving van de vrede in Afrika te starten

BESLUIT

Besluit nr. 2003/3 van de ACS-EG Raad van Ministers [PDF] van 11 december 2003 betreffende het gebruik van middelen voor langetermijnontwikkeling uit het negende EOF voor de totstandbrenging van een vredesfaciliteit voor Afrika.

SAMENVATTING

De beslissing om een vredesfaciliteit tot stand te brengen om de vrede in Afrika te handhaven volgt op een mandaat dat door de Raad is toegewezen tijdens zijn zitting op 21 juli 2003, in antwoord op een verzoek van de Top van de Afrikaanse Unie in Maputo van 4-12 juli 2003.

De Europese Unie wees voor de nieuwe vredesfaciliteit voor Afrika (EN) (FR) een initieel bedrag van 250 miljoen euro toe met een looptijd van drie jaar vanaf het tijdstip van inwerkingtreding.

Het bedrag van 250 miljoen euro werd verstrekt uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) uit hoofde van de overeenkomst van Cotonou. Daarvan was een bedrag van 126,4 miljoen euro afkomstig van de bijdrage van 1,5 % van de middelen die aan de verschillende Afrikaanse landen waren toegewezen. De resterende 123,6 miljoen euro werden overgeboekt van de niet toegewezen middelen (reserves) van het 9de EOF.

De Raad van 11 april 2006 heeft besloten dit initiatief te verlengen voor de periode 2008-2010 met een financiering van 300 miljoen euro in het kader van het indicatief programma intra-ACP van het 10de EOF.

Dit bedrag kan dus worden vrijgemaakt voor de financiering van de kosten die voor de Afrikaanse landen zijn verbonden aan het inzetten van hun vredeshandhavingstroepen in één of meer andere Afrikaanse landen (kosten van het vervoer van troepen, verblijfskosten van de soldaten, ontwikkeling van de capaciteit enz.), maar in geen geval voor militaire uitgaven of wapens.

De vredesfaciliteit berust op het principe van de eigen verantwoordelijkheid van Afrika. Zij ondersteunt de vredeshandhavingsoperaties van de Afrikaanse landen in Afrika en de versterking van de capaciteit van de veiligheidsstructuur van de Afrikaanse Unie, die nog in de kinderschoenen staat. Deze operaties worden gestart en uitgevoerd door de organisaties van de AU en/of de subregionale organisaties. De AU speelt een sleutelrol in het besluitvormingsproces betreffende deze operaties.

De missie van de AU in Darfour/Soedan heeft als eerste een bedrag van 12 miljoen euro voor de vredesfaciliteit voor Afrika ontvangen krachtens een besluit van juni 2004.

Referentie

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2003/3

11.12.2003

-

L 345 van 31.12.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 2/2007 van de ACS-EG-Raad van ministers van 25 mei 2007 ten aanzien van door de Commissie te beheren aanvullende bilaterale bijdragen ter ondersteuning van de doelstellingen van de Afrikaanse Vredesfaciliteit [Publicatieblad L 175 van 5.7.2007].

Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad van 14 mei 2007 inzake de uitvoering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst [Publicatieblad L 152 van 13.6.2007].

Laatste wijziging: 10.08.2007

Top