Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO)

Het directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) (EN) (FR) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de hulpverlening aan slachtoffers van door de mens of de natuur veroorzaakte crisissen en rampen, ook buiten de Europese Unie (EU).

Sinds de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon heeft de EU een afwijkende gedeelde bevoegdheid op het gebied van humanitaire hulp, wat betekent dat zij in aanvulling op de nationale operaties en beleidsmaatregelen Europese operaties kan opzetten en een Europees beleid kan voeren. De Commissie ziet toe op de coördinatie van de Europese en de nationale initiatieven.

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp is specifiek bestemd voor de ontwikkelingslanden. Deze wordt verleend in het kader van het instrument voor humanitaire hulp, waaruit operaties voor noodsituaties worden gefinancierd, met name om:

  • de burgers bij te staan, hulp te bieden en te beschermen;
  • voedsel en hulp te verlenen aan ontheemden;
  • maatregelen ter verbetering van de paraatheid voor rampen en herstelmaatregelen na een crisis te ondersteunen.

Die operaties worden uitgevoerd naargelang de behoeften en in het belang van de slachtoffers, met inachtneming van het internationale recht en de in de Europese consensus over humanitaire hulp vastgestelde beginselen van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie.

ECHO werkt voor de Europese operaties samen met organisaties die een kader-partnerschapsovereenkomst met de Commissie hebben ondertekend, zoals de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en talrijke niet-gouvernementele organisaties.

Civiele bescherming

ECHO verleent ook hulp bij door de mens of de natuur veroorzaakte rampen (aardbevingen, overstromingen, industriële ongevallen, enz.) in de EU. Het directoraat-generaal gebruikt daarvoor het financieringsinstrument voor civiele bescherming wanneer getroffen landen om hulp vragen.

Met haar optreden wil de EU de nationale diensten voor civiele bescherming aanmoedigen meer samen te werken, teneinde:

  • de nationale maatregelen inzake preventie, paraatheid en effectieve hulpverlening aan te vullen en te ondersteunen;
  • een snelle operationele samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

De EU kan voorts civiele beschermingsoperaties opzetten in derde landen, met name in de kandidaat-lidstaten en in de mediterrane partnerlanden.

Context

De EU is een van de belangrijkste donoren voor humanitaire hulp ter wereld. Sinds 1992 heeft ECHO in het kader van zijn operaties al hulp verleend aan crisisgebieden van ruim 85 landen.

Laatste wijziging: 06.07.2011

Top