Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De kmo-gezant

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

De kmo-gezant

De gezant voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) fungeert als tussenpersoon tussen de Europese Commissie en de kmo-gemeenschap en speelt een tweeledige rol door gelijktijdig binnen de Commissie en met de buitenwereld te handelen. De gezant luistert naar de problemen van kmo's en behartigt hun belangen bij het wetgevende proces van de EU. De gezant vormt niet alleen het aanspreekpunt van de Commissie bij haar betrekkingen met kmo's, maar legt ook de nadruk op hun belangrijke rol voor de economische groei en het scheppen van banen in Europa.

Het concurrentievermogen van de Europese Unie (EU) is in wezen afhankelijk van het welzijn van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De 23 miljoen kmo's vormen 99 % van alle EU-bedrijven en zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de nieuwe banen. Kmo's vormen dus een essentiële bron van groei, meer werkgelegenheid en betere banen in de Europese economie, wat de belangrijkste doelstellingen van de Lissabon-strategie zijn.

Hoewel ze worden beïnvloed door tal van EU-beleidsterreinen is het voor kmo's moeilijk gehoord te worden.

De Europese Commissie besloten een kmo-gezant aan te wijzen om hen een kans te geven zich te uiten en om de praktijk van het „denk eerst klein”-beginsel uit het Europese Handvest voor kleine ondernemingen dat in juni 2000 door de Europese Raad van Santa Maria de Feira werd aangenomen, ten uitvoer te leggen.

Intern moet de gezant ervoor zorgen dat de Commissie zich beter bewust is van de problemen waarmee kmo's te maken hebben. De gezant onderzoekt EU-beleidsterreinen die van invloed kunnen zijn op kmo's en zorgt ervoor dat er tijdens de beleidsvorming rekening wordt gehouden met hun belang en hun speciale behoeften.

De taak van de gezant is onderdeel van het effectbeoordelingsstelsel dat ervoor moet zorgen dat voorstellen van de Commissie vooraf worden onderworpen aan een evaluatie van hun economische, ecologische en sociale effecten. De belangrijkste bijdrage van de kmo-gezant is om de zaak van kmo's in een vroeg stadium van het wetgevingsproces te bepleiten en zo op de invloed van nieuwe wetten te anticiperen.

Het werk van de gezant leidt tot een betere coördinatie binnen de Commissie over kwesties met betrekking tot kmo's.

Extern is de gezant een zichtbare contactpersoon die door de kmo-gemeenschap wordt erkend. De rol van de gezant bestaat erin te luisteren via rechtstreeks, zowel formeel als informeel, contact met kmo's en hun vertegenwoordigende organisaties. Naast het verzamelen van informatie houdt de gezant de kmo's op de hoogte van EU-programma's en -financiering en kan hij rechtstreeks antwoord geven op hun vragen. Door een dialoog tussen de EU en het Europese bedrijfsleven te openen, draagt de gezant bij aan een verbetering van het bestuur in Europa.

De eerste kmo-gezant, de heer Timo Summa, toenmalig directeur van het DG Ondernemingen, werd in 2001 benoemd op initiatief van Erkki Liikanen, toenmalig Commissaris voor Ondernemingen en de Informatiemaatschappij.

De huidige gezant is de heer Calleja Crespo, directeur-generaal van het DG Ondernemingen en industrie.

Kijk voor meer informatie op het Europese portaal voor kmo's van het DG en vooral op de website van de kmo-gezant.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - „Denk eerst klein” - Een „Small Business Act” voor Europa [COM(2008) 394 final - niet verschenen in het Publicatieblad].

U kunt op het volgende adres contact opnemen met de kmo-gezant van de EU: Kmo-gezant Europese Commissie, DG Interne markt, Ondernemingen, Industrie en kmo's, Unit GROW.H1 - Cosme-programma en netwerk van de kmo-gezant B-1049 Brussel, België of via e-mail: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Laatste wijziging: 08.06.2015

Top