Help Print this page 
Title and reference
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de EU - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de EU

Vrijheid om zich te verplaatsen in een grenzeloze Schengenruimte is een basisrecht van alle burgers van de Europese Unie. Met de afschaffing van de interne grenzen van de EU ontstond de behoefte aan een strikter beheer van de buitengrenzen en voor een betere regulering van bevolkingsstromen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1168/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen.

SAMENVATTING

Frontex, het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (EU), werd operationeel in 2005. Het beoogt het verbeteren van het integrale beheer van de buitengrenzen van de EU en van de samenwerking tussen nationale grensautoriteiten. Het is gevestigd in Warschau, Polen.

In 2011, na een evaluatie van de werkzaamheden, en als antwoord op oproepen van de Raad en de Europese Raad om de rol en de operationele capaciteiten van het agentschap te versterken in de strijd tegen illegale immigratie (onder meer in het Europees pact inzake immigratie en asiel aangenomen in 2008 en in het Stockholmprogramma aangenomen in 2009), werd het oorspronkelijke besluit tot oprichting van Frontex gewijzigd, wat de mogelijkheden van het agentschap verruimde om samenwerking te bevorderen.

Taken

De belangrijkste taken van Frontex zijn:

  • het plannen en coördineren van gezamenlijke operaties uitgevoerd met behulp van personeel en materieel van de lidstaten aan buitengrenzen op zee, op het land en in de lucht;
  • het coördineren van gezamenlijke operaties voor de terugkeer van vreemdelingen;
  • het opstellen van gemeenschappelijke opleidingsnormen en instrumenten voor nationale grenswachten;
  • het uitvoeren van risicoanalyses (bijv. regelmatige beoordeling van het vermogen van landen om met dreigingen en druk aan hun buitengrenzen om te gaan);
  • het bijstaan van lidstaten die meer technische en operationele bijstand aan buitengrenzen nodig hebben (bijv. bij humanitaire noodsituaties en reddingsacties op zee, of wanneer bepaalde landen worden geconfronteerd met specifieke en onevenredige druk op hun grenzen);
  • het oprichten van Europese grenswachtteams (EBGT’s) die ingezet kunnen worden tijdens gezamenlijke operaties, proefprojecten en snelle interventies;
  • het ontwikkelen van een snelle respons: hierbij zijn de Europese grenswachtteams betrokken, evenals een databank van beschikbare apparatuur en middelen die in een crisissituatie kunnen worden ingezet.

Operationeel plan

Een operationeel plan (opgesteld voorafgaand aan gezamenlijke operaties en proefprojecten) moet elementen omvatten als taken en verantwoordelijkheden, de samenstelling van de teams, bepalingen voor commando en controle, rapportage van incidenten en evaluatie, en de toepasselijke jurisdictie (bijv. in het geval van operaties op zee).

Grondrechten

Frontex is verplicht om een doeltreffend mechanisme op te zetten om de eerbiediging van de grondrechten in al zijn activiteiten te controleren.

Samenwerking

Frontex kan samenwerken met Europol, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en andere organen van de Unie, autoriteiten van derde landen en internationale organisaties.

Persoonlijke gegevens

Frontex heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen aan Europol of andere EU-wetshandhavingsinstanties met betrekking tot personen die worden verdacht van betrokkenheid bij grensoverschrijdende criminele activiteiten, het mogelijk maken van illegale immigratieactiviteiten of activiteiten in verband met mensenhandel.

Materieel

Frontex kan zijn eigen materieel (auto’s, schepen, helikopters enz.) kopen/leasen, of gezamenlijk aankopen met een lidstaat.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 1168/2011

12.12.2011

-

PB L 304 van 22.11.2011

Laatste wijziging: 15.01.2014

Top