Help Print this page 
Title and reference
Netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide en misdrijven tegen de mensheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide en misdrijven tegen de mensheid

Dit besluit heeft ten doel een netwerk te vormen met de aanspreekpunten van de landen van de Europese Unie (EU) met het oog op een betere samenwerking in de strijd tegen genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven.

BESLUIT

Besluit 2002/494/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 tot instelling van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven.

SAMENVATTING

Alle landen van de Europese Unie (EU) hebben het statuut van Rome van 17 juli 1998 tot oprichting van het Internationaal Strafhof (ICC) geratificeerd. Het ICC doet uitspraak in zaken van genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Het is evenwel complementair aan de nationale jurisdicties in strafzaken. De opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven blijft een verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Daarom doet de EU een oproep tot nauwere samenwerking tussen de betrokken nationale autoriteiten, teneinde ervoor te zorgen dat dergelijke misdrijven met succes worden bestreden.

Nationale aanspreekpunten

Elk EU-land moet een nationaal aanspreekpunt aanwijzen voor de uitwisseling van informatie over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. De contactgegevens van al die aanspreekpunten moeten worden meegedeeld aan het secretariaat-generaal van de Raad, dat deze aan de andere EU-landen doorgeeft.

Op verzoek moeten de aanspreekpunten elkaar informatie verstrekken over onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven. Zij kunnen dergelijke informatie ook op eigen initiatief uitwisselen. De aanspreekpunten hebben voorts ook tot taak de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

De Raad brengt het Europees Parlement elk jaar op de hoogte van de werkzaamheden van het netwerk van aanspreekpunten.

Dit besluit laat de verdragen, overeenkomsten en regelingen aangaande wederzijdse bijstand in strafzaken tussen gerechtelijke autoriteiten onverlet.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 2002/494/JBZ

13.6.2002

-

L 167, 26.6.2002

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2003/335/JBZ van de Raad van 8 mei 2003 inzake opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven [Publicatieblad L 118 van 14.5.2003].

Laatste wijziging: 27.04.2011

Top