Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prijs van aan de consument aangeboden producten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Prijs van aan de consument aangeboden producten

De aanduiding van de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid is verplicht voor alle producten die door een verkoper aan de consument worden aangeboden, om de voorlichting aan de consument te verbeteren en een prijsvergelijking te vergemakkelijken. De prijsaanduiding moet ondubbelzinnig, gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar zijn.

BESLUIT

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten.

SAMENVATTING

De verkoopprijs en de prijs per meeteenheid moeten ondubbelzinnig, gemakkelijk herkenbaar en goed leesbaar worden aangeduid op alle producten die een verkoper aan de consument aanbiedt. In de zin van de richtlijn wordt onder "ondubbelzinnig" verstaan: de uiteindelijke prijs, met inbegrip van de BTW en alle overige belastingen.

De prijs per meeteenheid hoeft niet te worden aangeduid als deze identiek is aan de verkoopprijs.

De lidstaten kunnen echter besluiten deze regel niet toe te passen op:

  • producten die bij een dienstverlening worden verstrekt;
  • verkopen op een veiling, alsmede verkopen van kunstwerken en antiquiteiten.

Voor los verkochte producten hoeft alleen de prijs per meeteenheid te worden aangeduid.

In reclame waarin de verkoopprijs wordt vermeld, moet ook de prijs per meeteenheid worden aangeduid.

De lidstaten kunnen:

  • vrijstelling verlenen van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid voor producten waarbij een dergelijke aanduiding niet zinvol zou zijn of verwarring zou kunnen veroorzaken;
  • een lijst van niet voor de voeding bestemde producten opstellen die aan de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid onderworpen blijven.

De richtlijn voorziet in een overgangsperiode tijdens welke kleine detailhandelszaken niet verplicht zijn om de prijs per meeteenheid voor andere dan los verkochte producten aan te duiden.

De lidstaten:

  • nemen passende maatregelen om de betrokkenen op de hoogte te stellen van de omzetting van deze wetgeving;
  • stellen vast en delen mee welke sancties gelden voor overtredingen van de nationale bepalingen ter omzetting van deze richtlijn.

De Richtlijnen 79/581/EEG (prijsaanduiding van levensmiddelen (es de en fr)) en 88/314/EEG (prijsaanduiding van niet voor de voeding bestemde producten) worden met ingang van 18 maart 2000 door deze richtlijn ingetrokken.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 98/6/EG [vaststelling: medebeslissingsprocedure COD/1995/0148]

18.3.1998

18.3.2003

L 80 van 18.3.1998

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 21 juli 2006 over de toepassing van Richtlijn 1998/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten [COM(2006) 325 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In de mededeling staat enerzijds dat, hoewel de richtlijn alleen van toepassing is op roerende goederen, verscheidene landen ook de diensten in de werkingssfeer daarvan hebben opgenomen: België, Duitsland, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië, Slovenië en Slowakije.

Anderzijds wordt in de mededeling bevestigd dat alle lidstaten bepaalde categorieën van goederen of lijsten van producten hebben vrijgesteld van de verplichting tot aanduiding van de prijs per meeteenheid.

Bovendien geldt de aanduiding van de prijs per meeteenheid ook voor de reclame. Het feit dat de prijs per meeteenheid niet wordt aangeduid wordt als misleidende reclame beschouwd en is bijgevolg verboden krachtens de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken.

Vergelijkende reclame op basis van prijzen

Zaak C-356/04: Zaak C-356/04: Verzoek van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, van 29 juli 2004, om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Lidl Belgium GmbH & Co KG en de NV Etablissementen Franz Colruyt [Publicatieblad C 73 van 6.11.2004]. In dit arrest wordt geconcludeerd dat reclame die het prijzenpeil van de verschillende supermarkten vergelijkt door een extrapolatie te maken op basis van een vergelijking van de prijs van een staal van producten, misleidende reclame is en bijgevolg verboden.

Op 23 april 1998 heeft de Commissie een aanbeveling inzake de dubbele aanduiding van prijzen en andere geldbedragen ingediend.

Laatste wijziging: 03.11.2006

Top