Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omrekeningskoersen tussen de nationale munteenheden en de euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Omrekeningskoersen tussen de nationale munteenheden en de euro

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) Nr. 2866/98 — omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de landen die de euro aannemen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

  • De verordening legt de omrekeningskoersen tussen de euro en de voormalige nationale munteenheden in de landen in het eurogebied vast
  • Deze koersen werden vastgelegd op 31 December 1998, op het moment waarop de elf 11 EU-landen de euro aannamen (België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland).

KERNPUNTEN

  • Om lid te woorden van het eurogebied, de derde fase van de Economische en Monetaire Unie van de EU, moet een EU-land voldoen aan bepaalde economische en juridische voorwaarden, ook wel convergentiecriteria genoemd. Deze criteria zijn erop gericht te garanderen dat landen, binnen bepaalde grenzen, stabiliteit kunnen aantonen in prijzen, in de financiële positie van hun regering, in de stabiliteit van de wisselkoersen en in de langetermijnrente.
  • De verordening werd meermaals gewijzigd teneinde de wisselkoersen voor de nieuw tot de eurozone toetredende landen te bepalen:
  • Overeenkomstig artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, worden de wisselkoersen tussen de euro en de munteenheden van de EU-landen bepaald door de Raad van de EU. Deze neemt met eenparigheid van stemmen een besluit over de landen van het eurogebied en het betrokken land, op initiatief van de Europese Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank.

De omrekeningskoersen worden onherroepelijk vastgelegd:

1 euro =

Wisselkoers

Voormalige nationale munt

 

40,3399

Belgische frank

 

1,95583

Duitse mark

 

15,6466

Estlandse kroon

 

340,750

Griekse drachme

 

166,386

Spaanse peseta

 

6,55957

Franse frank

 

0,787564

Iers pond

 

1936,27

Italiaanse lire

 

0,585274

Cypriotisch pond

 

0,702804

Letse lats

 

3,45280

Litouwse lita

 

40,3399

Luxemburgse frank

 

0,429300

Maltese lira

 

2,20371

Nederlandse gulden

 

13,7603

Oostenrijkse schilling

 

200,482

Portugese escudo

 

239,640

Sloveense tolar

 

30,1260

Slowaakse koruna

 

5,94573

Finse markka

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 1999.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 betreffende de omrekeningskoersen tussen de euro en de munten van de lidstaten die de euro aannemen (PB L 359, 31.12.1998, blz. 1–2)

De opeenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2866/98 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 25.07.2016

Top