Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gebruik van mobiele telefonie op het vliegtuig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gebruik van mobiele telefonie op het vliegtuig

Consumenten zullen binnenkort de mogelijkheid krijgen om hun mobiele telefoon aan boord van vliegtuigen te gebruiken zonder dat dit gevaar oplevert voor de veiligheid. De Commissie harmoniseert de technische voorschriften voor een veilig gebruik van mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten). De opening van het Europese luchtruim voor MCA-diensten hangt tevens af van de coördinatie van vergunningen voor het gebruik van een van de eerste echte pan-Europese telecommunicatiediensten.

BESLUIT

Beschikking 2008/294/EG van de Commissie van 7 april 2008 betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Gemeenschap.

SAMENVATTING

Mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) bieden passagiers de mogelijkheid hun mobiele telefoon aan boord van vliegtuigen te gebruiken om, terwijl zij boven Europa vliegen, telefoonoproepen te doen en boodschappen te versturen of te ontvangen.

Voor het algemeen kader voor het gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen zijn twee factoren van belang:

  • De harmonisatie van technische parameters voor apparatuur aan boord van vliegtuigen om radiospectrum (es de en fr) in het Europese luchtruim te kunnen gebruiken;
  • Een gecoördineerde aanpak van de nationale voorwaarden en procedures voor vergunningen met betrekking tot het gebruik van radiospectrum voor MCA-diensten.

De luchtvaartmaatschappij zal in het land waar zij is geregistreerd een vergunning kunnen aanvragen voor mobiele telefonie die geldig is voor de gehele Europese Unie (EU). Op deze manier zal een in Spanje geregistreerd vliegtuig zijn passagiers MCA-diensten kunnen aanbieden wanneer het bijvoorbeeld over Tsjechië vliegt zonder dat hiervoor een aanvullende vergunning nodig is.

Deze beschikking heeft geen betrekking op commerciële aspecten zoals de tarieven voor het gebruik van MCA-diensten, of de gebruiksvoorwaarden. De luchtvaartmaatschappijen en de exploitanten van mobiele telefoniediensten moeten zelf de nodige voorwaarden aan boord creëeren voor diegenen die gebruik willen maken van MCA-diensten zonder dat andere passagiers hierdoor gestoord worden.

Bepaalde luchtvaartmaatschappijen overwegen in 2008 van start te gaan met dit soort diensten. Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking en de bijbehorende aanbeveling zullen de lidstaten toestemming kunnen geven voor het verschaffen van MCA-diensten aan boord van vliegtuigen die op hun grondgebied zijn geregistreerd.

Werking

De telefoons van passagiers worden verbonden met een cellulair netwerk aan boord (basistransceiverstation in een vliegtuig) dat weer per satelliet verbonden is met de aarde, om te voorkomen dat de telefoons verbinding zoeken met mobiele netwerken van de landen waar het vliegtuig over vliegt om de normale werking van terrestrische mobiele netwerken niet te verstoren.

Op deze wijze kan ook het zendvermogen op een tamelijk zwak niveau worden gehandhaafd zodat de veiligheid van de boordapparatuur geen gevaar loopt.

Kosten

8.De tarieven voor MCA-diensten staan los van de roamingtarieven die uitsluitend afhangen van het terrestrische netwerk. De dienstverleners bepalen zelf de tarieven voor MCA-diensten. Toch zal de Commissie de hoogte en transparantie van de prijzen die de consument in rekening worden gebracht, nauw in het oog houden.

Veiligheid

Het verschaffen van MCA-diensten gaat hand in hand met het fundamenteel in acht nemen van de eisen in verband met de veiligheid van het luchtruim (es de en fr). De toepassing van gemeenschappelijke voorschriften op het gebied van de burgerluchtvaart zal gewaarborgd worden door een certificaat van luchtwaardigheid dat geldig is voor de hele EU. Deze certificaten worden verstrekt door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart.

Het gebruik van mobiele telefonie aan boord van vliegtuigen zal verboden zijn tijdens start en landing en zal alleen mogelijk zijn wanneer het vliegtuig kruissnelheid heeft bereikt.

Context

Met de technologische en economische ontwikkeling van de EU neemt de vraag naar pan-Europese diensten toe. De Commissie verleent reeds steun aan de invoering van mobiele diensten per satelliet in de frequentieband 2 GHz (EN).

De Commissie heeft met name voorgesteld in 2007 het Europees kader voor elektronische communicatie te herzien om dit af te stemmen op deze ontwikkelingen en om dit soort transnationale diensten in de EU te kunnen lanceren.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2008/294/EG [goedkeuring : medebeslissing COD/2000/0183]

7.4.2008

-

PB L 98 van 10.4.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbevelingen 2008/295/EG van de Commissie van 7 april 2008 inzake machtiging voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Europese Gemeenschap [Publicatieblad L 98 van 10.4.2008]. Deze aanbeveling gaat samen met de beschikking betreffende geharmoniseerde spectrumgebruiksvoorwaarden voor de werking van MCA-diensten. Ze beoogt de nationale voorschriften inzake vergunningen voor het verlenen van MCA-diensten te coördineren en bevordert wederzijdse erkenning van nationale vergunningen.

Laatste wijziging: 05.06.2008

Top