Help Print this page 
Title and reference
Materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in aanraking komen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in aanraking komen

Dankzij de recente wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen er "actieve" en "intelligente" verpakkingen worden gefabriceerd die de levensduur van voedingsmiddelen verlengen of reageren wanneer een voedingsmiddel bedorven is (bijvoorbeeld door een verpakking die van kleur verandert). Deze nieuwe materialen zijn opgenomen in de wetgeving betreffende alle materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.

SAMENVATTING

Volgens deze verordening is etikettering of concrete informatie verplicht voor alle stoffen die met levensmiddelen in aanraking komen, of die ermee in aanraking kunnen komen ingeval het niet duidelijk is of ze ook bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

Deze verordening biedt de mogelijkheid om twee soorten verpakkingen op de markt te brengen die op "intelligente" wijze reageren wanneer zij in aanraking komen met levensmiddelen: de ene soort verstrekt informatie over de kwaliteit (versheid) van het product, de andere verlengt de houdbaarheid ervan door er gunstige chemische wijzigingen in aan te brengen.

In het eerste geval kan de verpakking bijvoorbeeld van kleur veranderen als het product niet meer vers of bedorven is. In het tweede geval voorkomt de verpakking het ontstaan van gassen die schadelijk zijn voor het product (zuurstof- of ethyleenvangers) of worden er conserveringsmiddelen of antioxidanten afgegeven. Indien deze actieve materialen en voorwerpen de samenstelling of de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen wijzigen, moeten ze voldoen aan de communautaire wetgeving inzake additieven.

Bovendien verbiedt de verordening het gebruik van stoffen die kunnen verbergen dat een product bedorven is (zoals aldehyden of aminen) of die de kleur kunnen wijzigen om zo de consument te misleiden.

Toepassingsgebied

Het nieuwe voorstel heeft betrekking op alle materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen: alle soorten verpakkingen, flessen (kunststof en glas), bestek, elektrische huishoudapparaten (zoals koffiezetapparaten) en zelfs kleefstoffen en drukinkt van de etiketten.

Deze verordening voorziet onder meer in de mogelijkheid om bij de vaststelling van specifieke voorschriften voor de verschillende soorten materialen een positieve lijst op te stellen van toegestane stoffen (met uitsluiting van alle andere stoffen).

Beoordeling van de stoffen

De Commissie zal specifieke maatregelen nemen voor de opstelling van een lijst van nieuwe stoffen die zijn toegelaten voor de vervaardiging van kunststoffen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Voor deze stoffen zal een vergunning voor het in de handel brengen worden verleend door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die ermee belast is van tevoren de giftigheid van de stoffen te beoordelen zodat de consument geen enkel risico loopt.

Overigens zullen (zowel communautaire als nationale) referentielaboratoria worden aangewezen om de uniformiteit van de analyseresultaten te garanderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004.

Traceerbaarheid

In deze verordening worden tevens verplichtingen vastgelegd op het gebied van de traceerbaarheid van materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, van de productie tot de verkoop.

Er zij op gewezen dat de traceerbaarheid met betrekking tot levensmiddelen momenteel wordt gewaarborgd door een verordening uit 2002. Dit begrip van traceerbaarheid "van boer tot bord" was vermeld in het witboek over voedselveiligheid uit 2000.

Etikettering

De etiketten van de nieuwe "actieve" verpakkingen dienen informatie te bevatten over de aard van de verpakking zelf. Indien het niet duidelijk is of "lege" verpakkingen die de consument zou kunnen gebruiken om levensmiddelen in te bewaren, daarvoor geschikt zijn, dienen deze te worden voorzien van de vermelding "geschikt om met levensmiddelen in contact te komen" of van een symbool (glas en vork) als deze geschikt zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Context

De vorige wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen heeft de gezondheid van de consumenten beschermd door ervoor te zorgen dat materialen die in aanraking komen met levensmiddelen in geen geval chemische reacties teweegbrengen die tot veranderingen in de samenstelling of de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen leiden (smaak, uiterlijk, structuur of zelfs geur).

Deze verordening trekt deze wetgeving in, zodat wetenschappelijke innovaties in de verpakkingen van levensmiddelen kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt Richtlijn 80/590/EEG ingetrokken betreffende de vaststelling van het symbool waarvan materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, kunnen worden voorzien, aangezien dit symbool nu in de verordening is opgenomen (zie hierboven bij de uitleg over de etikettering).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1935/2004 [goedkeuring : medebeslissingsprocedure COD/2003/0272]

3.12.2004

-

L 338 van 13.11.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen [Publicatieblad L 384 van 29.12.2006]. In deze verordening worden de voorschriften voor goede fabricagemethoden vastgesteld voor de materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, zodat deze geen gevaar voor de consument opleveren en de samenstelling of de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen niet wijzigen.

Deze goede fabricagemethoden zijn van toepassing op actieve en intelligente materialen en voorwerpen, alsook op kleefstoffen, keramiek, kurk, rubber, glas, harsen met ionenwisselaars, metalen en metaallegeringen, papier en karton, kunststoffen, drukinkt, geregenereerde cellulose, siliconen, textiel, vernis en deklagen, was en hout (volgens bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 1935/2004).

See also

Nadere informatie over de stoffen die met levensmiddelen in contact komen is te vinden op de site van directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (EN).

Laatste wijziging: 13.04.2007

Top