Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Concurrentievermogen van de metaalindustrie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Concurrentievermogen van de metaalindustrie

Deze mededeling stelt vast dat er meerdere factoren zijn die het concurrentievermogen van de metaalindustrie beïnvloeden. Het concurrentievermogen van deze energie-intensieve sector verslechtert, omdat de sector te maken heeft met veel strengere beperkingen in vergelijking tot andere delen van de wereld. De Commissie presenteert een aantal globale richtsnoeren die de metaalindustrie en alle betrokken actoren aanzetten om de nadruk te leggen op energieaanvoer tegen concurrerende prijzen zonder de milieuaspecten daarbij uit het oog te verliezen, en op innovatie.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 22 februari 2008 over het concurrentievermogen van de metaalindustrie – Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid [COM(2008) 108 definitief – Niet in het Publicatieblad gepubliceerd].

SAMENVATTING

De toestand van de metaalindustrie is nauw verbonden aan de prestaties van grote segmenten van de verwerkende industrie, zoals de auto-industrie, machinebouw, scheepsbouw en ruimtevaart. In 2005 haalde de metaalindustrie van de Europese Unie (EU) een omzet van ongeveer 316 miljard euro en had zij 1,1 miljoen werknemers in dienst.

Ondanks het proces van herstructurering om de kosten te verminderen en de arbeidsproductiviteit te verbeteren, en het belang van innovatie ten behoeve van nieuwe toepassingen, verliest de metaalindustrie terrein als gevolg van de wereldwijde concurrentie.

Het concurrentievermogen van de sector en de afhankelijkheid van grondstoffen

Het concurrentievermogen van de sector leidt onder de sterke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Het productieproces van de metaalindustrie vergt zeer veel energie, zodat de energiekosten doorgaans meer dan 10 % van de productiekosten bedragen en zelfs kunnen oplopen tot 37 %. Bovendien heeft de metaalindustrie, als belangrijke veroorzaker van CO2-uitstoot, te maken met hoge milieukosten.

De toegang tot minerale niet-energetische grondstoffen is van doorslaggevend belang voor deze sector, die sterk afhankelijk is van de invoer van ertsen en concentraten uit derde landen. Dankzij recycling, waarvoor minder energie nodig is, is deze afhankelijkheid evenwel afgenomen. Het gebruik van gerecycleerd schroot is bovendien sterk toegenomen en is nu goed voor 40 tot 60 % van de communautaire metaalproductie.

Door de economische groei van veel ontwikkelingslanden zijn de vraag naar en de prijzen van metaal en metaalproducten gestegen en is de druk op de prijzen en de toevoer van grondstoffen tot ongekende hoogten toegenomen.

Vijf grote uitdagingen voor de toekomst van de sector en het concurrentievermogen

Het feit dat meerdere factoren van invloed zijn op het concurrentievermogen van deze sector, heeft de Commissie ertoe aangezet een voorstel te doen voor een geïntegreerde aanpak op basis van vijf uitdagingen die inherent zijn aan de toekomst van de metaalindustrie. In deze mededeling wordt rekening gehouden met de uitkomsten van een openbare raadpleging die in september 2006 is gehouden.

De Commissie bestudeert, in samenwerking met de betrokken partijen en derde landen, welke mogelijkheden er zijn om gehoor te geven aan de bezorgdheid die bestaat ten aanzien van het concurrentievermogen in verband met toekomstige acties inzake klimaatverandering en milieudoelstellingen. Zij baseert zich daarbij op maatregelen betreffende:

  • de Europese regeling voor de emissiehandel in verhouding tot de specifieke situatie van de energie-intensieve bedrijfstakken en de risico's op verplaatsing van de productie naar landen met minder strenge emissiegrenzen ("koolstoflekkage");
  • de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging om de uitstoot door de industrie te verminderen;
  • de versterking van een kosteneffectief gebruik van schroot als secundaire grondstof;
  • de toepassing van de REACH-richtlijn en met name de ontwikkeling van technische richtsnoeren voor stoffen in bijzondere preparaten.

De overheidsdiensten worden verzocht nadruk te leggen op initiatieven inzake de beschikbaarheid van energieaanvoer tegen concurrerende prijzen, zoals wordt onderstreept in:

De Commissie wil de voorwaarden voor een duurzame toegang tot grondstoffen op Europees en internationaal niveau verbeteren. Zij zal zich daarbij met name baseren op de uitkomsten van een openbare raadpleging die in 2008 is gelanceerd.

De Commissie moedigt de metaalindustrie aan om onderzoek, ontwikkeling en innovatie de drijvende kracht achter het concurrentievermogen te laten zijn door de ontwikkeling van de volgende acties:

  • het langetermijnproject voor energiebesparing en ultralage CO2-uitstoot bij staalproductie (ULCOS) (EN);
  • het strategische onderzoeksprogramma dat is opgesteld door de bevoegde Europese technologieplatforms, zoals het staaltechnologieplatform (ESTEP) (EN);
  • het verbeteren van de beschikbaarheid van goed opgeleide arbeidskrachten.

De Commissie wil alle bestaande instrumenten blijven inzetten om handelspraktijken die in strijd zijn met internationale handelsovereenkomsten aan te pakken en zal zich verzetten tegen de instelling van uitvoerheffingen op metalen en grondstoffen door haar handelspartners.

Context

Deze mededeling maakt deel uit van het geïntegreerde industriebeleid dat horizontale en sectorale maatregelen omvat.

Het is tevens een vervolg op de conclusies van de Raad van 14 en 15 mei 2001 inzake een strategie voor de invoering van duurzame ontwikkeling in het ondernemingenbeleid.

Laatste wijziging: 03.06.2008

Top