Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doorlichting van de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doorlichting van de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt

De Europese burgers hebben het volste recht om van de interne markt concrete resultaten te verwachten. Daarom heeft de Commissie een nieuw instrument in het leven geroepen om het toezicht op de consumentenmarkten te verbeteren: een scorebord dat niet alleen rekening houdt met de prijzen en de veiligheid van producten, maar ook met de tevredenheid van de consument.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 29 januari 2008: "Doorlichting van de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt: het scorebord voor de consumentenmarkten" [COM(2008) 31 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De interne markt is niet alleen een economisch project, maar moet ook bijdragen aan de gezondheid, het milieu en de veiligheid van de Europese burgers. Om de resultaten voor de burgers te verbeteren heeft de Commissie een nieuw instrument voor toezicht op de interne markt ontwikkeld, namelijk het Europees scorebord voor de markten van consumentengoederen en -diensten. Doel is de werking van de interne markt te beoordelen vanuit het oogpunt van de consument.

Deze mededeling beschrijft de methodologie die wordt gebruikt bij de beoordeling van de consumentenmarkten, alsmede de eerste resultaten van het scorebord.

Het controleproces van de consumentenmarkten wordt opgesplitst in twee stadia: een screeningfase en een analysefase. Tijdens de screeningfase wordt bepaald in welke sectoren zich marktverstoringen voordoen. De fase van analyse is bedoeld om de oorzaken van die verstoringen bloot te leggen.

De markt wordt geanalyseerd in drie dimensies, die hieronder worden toegelicht.

Screenen van consumentenmarkten

De algemene prestatie van de verschillende sectoren wordt geanalyseerd op basis van de volgende vijf indicatoren:

 • consumentenklachten: het aantal klachten verschilt per sector en per land en is afhankelijk van tradities in consumentenbescherming en de verwachte kans op succes van de klachtenprocedure;
 • prijsniveaus: het is een feit dat de verschillende levensstandaard van de regio's en de klantenservice invloed kunnen uitoefenen op de prijzen, maar sommige prijsverschillen zijn zo groot dat zij lijken te wijzen op kartelvorming, concurrentieverstoring of duistere tariefpraktijken die de consument niet in de gelegenheid stellen een bewuste keuze te maken. Daarom is het belangrijk om niet alleen de prijsverschillen te bestuderen maar ook de onderliggende oorzaken;
 • tevredenheid van de consument: die wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van de kwaliteit van de aangeboden producten, het keuzeaanbod, de transparantie van de prijzen en de klantenservice;
 • keuze van een andere leverancier: de mate waarin consumenten naar een andere leverancier omschakelen vormt een belangrijke indicator van de keuzemogelijkheden van de consumenten. Deze factor is afhankelijk van de transparantie van de markt en de belemmeringen bij het omschakelen;
 • veiligheid van goederen en diensten: hier dringt zich een passende analyse op van het aantal ongevallen en verwondingen dat door de verschillende producten en diensten wordt veroorzaakt.

Beoordeling van de integratie van de interne markt voor de detailhandel

Een geïntegreerde interne markt is een markt waar consumenten en detailhandelaars evenveel vertrouwen hebben in grensoverschrijdende aankopen als in aankopen in eigen land. Aanwijzingen voor integratie zijn de aanwezigheid van buitenlandse detailhandelaars, grensoverschrijdende investeringen en grensoverschrijdende detailhandel. Ook de perceptie van consumenten en de problemen die zij bij grensoverschrijdende aankopen hebben ondervonden, dienen beoordeeld te worden.

Benchmarks voor het consumentenklimaat in de lidstaten

De consumentenbescherming verschilt per lidstaat. Om het consumentenklimaat in de lidstaten te beoordelen, moeten de volgende punten worden onderzocht:

 • tenuitvoerlegging van de wetgeving, d.w.z. de kwaliteit van de vigerende regelgevingssystemen, de naleving van de wetgeving en de ingezette middelen (bijvoorbeeld inspecties);
 • afhandeling van consumentenklachten en perceptie van consumenten ter zake;
 • de rol van consumentenorganisaties en het vertrouwen dat consumenten in deze organisaties stellen;
 • emancipatie van consument: met name consumentenvoorlichting, informatie, kennisniveau/vaardigheden van consumenten en bewustheid.

Analysefase

De analysefase heeft ten doel de oorzaken van marktverstoringen bloot te leggen. Nadat de oorzaken van de verstoring zijn vastgesteld, kan worden bepaald welk instrument het beste is om het probleem aan te pakken, bijvoorbeeld mededingingsbeleid voor misbruik van een machtspositie, sectorale regelgeving om bepaalde belemmeringen voor toegang tot een markt weg te nemen, consumentenbeleid om transparante informatie te verzekeren, enz.

Tijdens de analysefase moeten onder meer de volgende punten worden bestudeerd:

 • empowerment van de consument;
 • benadeling van de consument;
 • verhouding tussen importprijzen en consumentenprijzen;
 • wetgevingsindicatoren;
 • naleving van de wetgeving;
 • kwaliteit, met name aspecten met betrekking tot de mate van innovatie, gezondheid en milieu;
 • toegankelijkheid en betaalbaarheid;
 • interoperabiliteit, d.w.z. het vermogen van een systeem of een product om in combinatie met andere systemen of producten te werken.

Eerste scorebord voor de consumentenmarkten

Het eerste scorebord heeft diverse verstoringen van de consumentenmarkten blootgelegd. Zo blijkt onder meer dat de interne markt voor de detailhandel in de EU verre van geïntegreerd is. De Europese consument is immers nog altijd geneigd goederen en diensten in eigen land te kopen. Bovendien verschilt het consumentenklimaat te sterk per lidstaat.

Om het nog onvolledige scorebord te verbeteren en over vergelijkbare gegevens te kunnen beschikken is de Commissie voornemens om vanaf 2008 de volgende acties te ondernemen:

 • invoering van een geharmoniseerd classificatiesysteem voor consumentenklachten op communautair niveau;
 • opstelling van vergelijkbare prijsdata voor een groot aantal producten, in samenwerking met Eurostat (DE) (EN) (FR) en de nationale bureaus voor de statistiek;
 • uitbreiding van het aantal bestudeerde sectoren.

Context

Dit nieuwe instrument is een voortzetting van de modernisering van de interne markt waarmee in november 2007 een aanvang is gemaakt en die inmiddels resultaat heeft opgeleverd in de telecommunicatie- en energiesector.

See also

 • Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten: scorebord voor de consumentenmarkten (EN)

Laatste wijziging: 12.06.2009

Top