Help Print this page 
Title and reference
Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI)

Door de grote verscheidenheid aan juridische gegevens in de lidstaten, zowel op regionaal en nationaal niveau als op het niveau van de Europese Unie (EU), moet ervoor gezorgd worden dat burgers op een vlotte en doeltreffende wijze toegang hebben tot informatie over de nationale en Europese wetgeving. De Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI) maakt deze informatie gemakkelijk en snel toegankelijk en draagt zo bij aan de voltooiing van de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

BESLUIT

Conclusies van de Raad over het verzoek tot invoering van een Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI) [Publicatieblad C 325 van 26.10.2012].

SAMENVATTING

De conclusies van de Raad voorzien in de invoering van een Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI) om informatie over de wetgeving van de Europese Unie (EU) en de lidstaten vlot toegankelijk te maken.

Waartoe dient de Europese identificatiecode voor wetgeving (ELI)?

Er worden in Europa steeds meer gegevens met betrekking tot wetgeving uitgewisseld. Deze gegevens zijn in de meeste gevallen afkomstig van regionale, nationale en Europese instanties. De uitwisseling van deze gegevens wordt echter bemoeilijkt door verschillen tussen de rechtsorden van de lidstaten en de Europese Unie.

Door de invoering van ELI kan op een geharmoniseerde en stabiele wijze worden verwezen naar Europese en nationale wetteksten en kan een sneller en doeltreffender mechanisme voor het opzoeken en uitwisselen van informatie worden opgezet, dat toegankelijk is voor burgers en specifieke gebruikers als wetgevers, rechters en rechtsbeoefenaren.

Hoe werkt ELI?

ELI verwijst met unieke identificatiecodes, zogenoemde URI's (Uniform Resource Identifier), en een reeks ondergeschikte gestructureerde metagegevens naar Europese en nationale wetgeving. Om de voordelen van het semantische net ten volle te kunnen benutten, werd voor ELI een specifieke taal ontwikkeld met het oog op de uitwisseling van deze informatie.

De lidstaten kunnen hun rechtsinformatie evenwel blijven beheren zoals zij dat wensen.

Wat moeten de lidstaten doen om ELI in gebruik te nemen?

De invoering van ELI is facultatief. De lidstaten en de Europese Unie kunnen beslissen om deze identificatiecode vrijwillig en geleidelijk in te voeren. Bepaalde lidstaten en de Unie zijn daar al mee begonnen. In het kader van de invoering van ELI moeten zij:

  • ELI toepassen op de Europese en nationale wetgevingsteksten die te vinden zijn in hun publicatiebladen, staatsbladen of juridische gegevensbanken en informatiesystemen;
  • hun wetgevingsteksten voorzien van een unieke identificatiecode en onderdelen van de metagegevens, zoals wetgevingstype, onderwerp, territoriale toepassing en datum van het document;
  • een ELI-coördinator benoemen;
  • informatie over ELI uitwisselen en verspreiden;
  • jaarlijks de geboekte vooruitgang met betrekking tot de invoering van ELI en metagegevens betreffende Europese en nationale wetgeving nagaan.

Laatste wijziging: 26.12.2012

Top