Help Print this page 
Title and reference
De operationele prioriteiten van de Europese Investeringsbank

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De operationele prioriteiten van de Europese Investeringsbank

De bij het Verdrag van Rome in 1958 opgerichte Europese Investeringsbank (EIB) is de bank voor langlopende leningen van de Europese Unie (EU). Zij draagt bij tot de Europese integratie en de economische ontwikkeling van de minder ontwikkelde gebieden. In 1994 is het Europees Investeringsfonds (EIF) opgericht met als doel sterk groeiende en/of op het gebied van nieuwe technologieën werkzame ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. De EIB is de hoofdaandeelhouder en operator van het EIF. In 2000 is de EIB-Groep ingesteld, die bestaat uit de EIB en het EIF. Binnen deze groep verstrekt de EIB bankleningen op middellange en lange termijn en richt het EIF zich op risicokapitaalactiviteiten en het verlenen van waarborgen ten gunste van het MKB.2. De EIB stippelt in haar bedrijfsplan haar beleid voor de middellange termijn uit en bepaalt de operationele prioriteiten in het kader van de doelstellingen die haar gouverneurs hebben vastgesteld. Voor de leningsactiviteiten gelden in de periode 2011-2013 de volgende prioriteiten:

 • cohesie en convergentie (DE) (EN) (FR);
 • ondersteuning van de kenniseconomie (DE) (EN) (FR);
 • ontwikkeling van de trans-Europese netwerken (TES) (DE) (EN) (FR);
 • milieubescherming (DE) (EN) (FR);
 • ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB) (DE) (EN) (FR);
 • bevordering van duurzame, concurrerende en continu geleverde energie (DE) (EN) (FR);
 • menselijk kapitaal (DE) (EN) (FR).

Economische en sociale samenhang in de uitgebreide Europese Unie

Het cohesiebeleid van de Europese Unie heeft ten doel de economische en sociale verschillen tussen de diverse regio’s van de EU weg te werken. De Commissie voert dat beleid onder meer uit met behulp van de structuurfondsen, waaruit subsidies worden uitgekeerd aan Europese regio’s.

De EIB vult de structuurfondsen aan met leningen die zij in het kader van het cohesiebeleid verstrekt. Die leningen vormen een tweede financieringsbron voor lokale en regionale projecten.

Ondersteuning van de kenniseconomie

De EIB ijvert voor de totstandbrenging van een kenniseconomie om de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale samenhang te bevorderen. In het kader van die doelstelling ondersteunt de EIB investeringen op drie gebieden:

 • onderwijs;
 • onderzoek en ontwikkeling;
 • innovatie.

Ontwikkeling van de trans-Europese netwerken

De EIB levert een belangrijke bijdrage aan de financiering van de trans-Europese netwerken (TES). De TES zijn infrastructuurnetwerken voor vervoer, energie en communicatie.

Milieubescherming

De EIB ondersteunt milieugerelateerde projecten op de volgende gebieden:

 • stadsmilieu;
 • duurzaam vervoer;
 • beheer van de watervoorraden (watervoorziening en -zuivering);
 • bestrijding van de klimaatverandering;
 • hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Alle door de EIB gefinancierde projecten moeten voorts ongeacht hun aard in overeenstemming zijn met de Europese beginselen, praktijken en normen op het gebied van milieu.

Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB)

De Europese Investeringsbank verschaft financiering op middellange en lange termijn voor het MKB door middel van kredietlijnen voor bemiddelende instanties (banken of andere financiële instellingen). Met die kredietlijnen kunnen de bemiddelende instanties door het MKB opgezette investeringsprojecten van beperkte omvang ondersteunen.

Ook het EIF ondersteunt het MKB: direct door eigen vermogen te verschaffen middels risicokapitaalfinancieringen dan wel indirect door zich garant te stellen voor portefeuilles van MKB-leningen die worden aangehouden door financiële instellingen of openbare garantieverstrekkende instellingen.

Bevordering van duurzame, concurrerende en continu geleverde energie

Het behoort tot de prioriteiten van de EIB om mee te helpen voorzien in de energiebehoeften van de EU. Daarom concentreert zij haar actie op vijf prioritaire gebieden:

 • hernieuwbare energie;
 • energie-efficiëntie;
 • onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • diversificatie en veiligheid van interne energievoorziening;
 • veiligheid van de externe energievoorziening en economische ontwikkeling.

Menselijk kapitaal

De EIB ondersteunt het menselijke kapitaal met leningen in de gezondheidssector en het onderwijs. De door de EIB toegekende leningen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de financiering van nieuwe gebouwen, apparatuur en zelfs academisch onderzoek.

See also

 • Europese Investeringsbank (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 29.04.2011

Top