Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitgifte van euromuntstukken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uitgifte van euromuntstukken

De Europese Unie (EU) stelt de regels vast voor de uitgifte van voor circulatie bestemde euromuntstukken, met inbegrip van herdenkingsmunten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 651/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de uitgifte van euromunten.

SAMENVATTING

De lidstaten kunnen twee soorten euromunten uitgeven: voor circulatie bestemde munten en munten voor verzamelaars.

Voor circulatie bestemde munten

Voor circulatie bestemde munten worden in circulatie gebracht tegen de nominale waarde.

Een klein deel van de munten kan boven de nominale waarde in omloop worden gebracht indien de bijzondere kwaliteit, een bijzondere verpakking of bijgeleverde diensten dat rechtvaardigen.

Elke lidstaat die de euro als munt heeft, mag per jaar slechts twee herdenkingsmunten uitgeven, behalve wanneer:

  • alle lidstaten die de euro als munt hebben gezamenlijk herdenkingsmunten uitgeven; of
  • een herdenkingsmunt wordt uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de functie van staatshoofd tijdelijk vacant is of voorlopig wordt waargenomen.

Het totale aantal per uitgifte in omloop gebrachte herdenkingsmunten mag niet groter zijn dan het grootste van de volgende twee maxima:

  • 0,1 % van het gecumuleerde totale nettoaantal muntstukken van 2 euro dat tot het begin van het jaar vóór het jaar van uitgifte van de herdenkingsmunt door alle lidstaten die de euro als munt hebben in omloop is gebracht. Dit maximum mag worden verhoogd tot 2,0 % van het gecumuleerde totale nettoaantal muntstukken van 2 euro van alle lidstaten die de euro als munt hebben indien een zeer symbolische gebeurtenis wordt herdacht; of
  • 5,0 % van het gecumuleerde totale nettoaantal muntstukken van 2 euro dat tot het begin van het jaar vóór het jaar van uitgifte van de herdenkingsmunt door de betrokken lidstaat in omloop is gebracht.

Munten voor verzamelaars

Munten voor verzamelaars zijn enkel in de lidstaat van uitgifte een wettig betaalmiddel. De identiteit van de lidstaat van uitgifte staat duidelijk op de munt vermeld en is gemakkelijk herkenbaar.

Om gemakkelijk van circulatiemunten te kunnen worden onderscheiden, voldoen munten voor verzamelaars aan de volgende criteria:

  • hun nominale waarde verschilt van de nominale waarde van circulatiemunten;
  • hun afbeelding lijkt niet op de gemeenschappelijke zijde van circulatiemunten;
  • van de drie kenmerken kleur, diameter en gewicht verschillen er ten minste twee aanmerkelijk van die van circulatiemunten; en
  • zij zijn niet getand en hebben geen "Spanish flower"-vorm.

Munten voor verzamelaars kunnen tegen of boven de nominale waarde in omloop worden gebracht.

De lidstaten nemen alle passende maatregelen om het gebruik van munten voor verzamelaars als betaalmiddel te ontmoedigen.

Overleg voor de vernietiging van circulatiemunten

Voorafgaand aan de vernietiging van circulatiemunten voeren de lidstaten overleg met elkaar en stellen zij de directeuren van de munten van lidstaten die de euro als munt hebben in kennis van de resultaten van dat overleg.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 651/2012

16.8.2012

-

L 201 van 27.7.2012

Laatste wijziging: 04.02.2013

Top