Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eerlijke handel en met handel verbonden, niet-gouvernementele systemen ter verzekering van de duurzaamheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eerlijke handel en met handel verbonden, niet-gouvernementele systemen ter verzekering van de duurzaamheid

Eerlijke handel speelt een belangrijke rol bij duurzame ontwikkeling. De Europese Unie (EU) bevordert de diversiteit van de certificeringssystemen en labelprogramma's.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 mei 2009 „Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling: de rol van Fair Trade en niet-gouvernementele handelsgerelateerde programma's om duurzaamheid te waarborgen” [COM(2009) 215 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie geeft een update van de ontwikkelingen in de sector sinds haar mededeling over fair trade uit 1999.

Sindsdien vervangt één internationaal keurmerk immers de nationale labels voor de certificering van de fairtradeproducten in de lidstaten. Dit keurmerk geeft de consument meer vertrouwen en zorgt ervoor dat deze eerlijke producten gemakkelijker herkend worden. In 2009 was 60 % à 70 % van de internationale verkoop van fairtradeproducten bestemd voor de Europese Unie (EU).

De groei van deze sector heeft tot nieuwe duurzaamheidsregelingen geleid. Fair trade * staat voor ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Particuliere handelsgerelateerde duurzaamheidsprogramma's * berusten op een of meer van deze drie pijlers.

De definitie van fair trade is gebaseerd op de gemeenschappelijke criteria die bepalend zijn voor een geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling. Het gaat hier om:

 • een eerlijke prijs die de kosten van duurzame productie en duurzaam leven dekt, alsook de mogelijkheid om een deel van de prijs vooraf aan de producenten te betalen;
 • langdurige relaties tussen producenten en distributeurs;
 • transparantie en traceerbaarheid gedurende de hele leveringsketen;
 • naleving van de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), met name inzake waardig werk, vrijheid van vereniging en arbeidsnormen;
 • bescherming van de mensenrechten en respect voor het milieu en traditionele productiemethodes;
 • capaciteitsopbouw en markttoegang voor de producenten;
 • bewustmaking van de actoren en consumenten over de werking en doelstellingen van fair trade;
 • uitwerking van een certificeringsproces;
 • effectbeoordeling van de commerciële activiteiten.

De particuliere handelsgerelateerde duurzaamheidsprogramma's bieden eveneens kansen voor economische groei en duurzame ontwikkeling. De Commissie is van mening dat bepaalde maatregelen voor nog betere resultaten kunnen zorgen. Zo blijkt het nodig om het niet-gouvernementele karakter van de organisaties die deze systemen opzetten te handhaven, de synergieën tussen de verschillende programma's te promoten en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Bovendien is er nood aan een gemeenschappelijke bepaling van de basiseisen en de uitwerking van de criteria voor de effectbeoordeling.

De particuliere duurzaamheidsprogramma's zijn compatibel met de principes van het multilateraal handelsstelsel. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het handelsbeleid van de EU ondersteunen de integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De toekenning van de fairtradelabels moet in overeenstemming zijn met de verbintenissen die in het kader van de WTO inzake het transparantie‑ en non-discriminatiebeginsel werden aangegaan.

De overheidsopdrachten zijn goed voor 16 % van het bruto binnenlands product van de EU. De procedures daarvoor zouden beter moeten afgestemd zijn op de principes van duurzame ontwikkeling. In 2009 heeft de Commissie een mededeling over groene overheidsopdrachten gepubliceerd. Daarnaast wordt er aan een handleiding over sociale aanbestedingen gewerkt. Die dringt erop aan dat men bij overheidsopdrachten rekening houdt met de criteria van eerlijke handel.

Via haar ontwikkelingssamenwerkingsinstrumenten ondersteunt de EU de niet-gouvernementele organisaties die rond fair trade werken. Zo heeft de EU tussen 2007 en 2008 voor een bedrag van 19,466 miljoen EUR geïnvesteerd in specifieke sensibiliseringsacties rond eerlijke handel. Dergelijke acties werden eveneens geleid in het kader van de ontwikkelingssteun aan de landbouw-, plattelands- en commerciële sectoren dankzij de specifieke kaders voor steun voor traditionele ACS-leveranciers van bananen en de landen die het ACS-protocol hebben ondertekend.

De komende jaren moeten er extra inspanningen worden geleverd om de EU-steun voor de ontwikkeling van de fairtradeprogramma's op te drijven. De Commissie stelt voor om de huidige interventies te verbeteren door de steun te evalueren, het effect ervan te analyseren en transparantie van de markt te stimuleren.

Belangrijkste begrippen

 • Eerlijke handel: term die van toepassing is op organisaties die werken conform de normen die zijn vastgesteld door de bij International Social and Environment Accreditations and Labelling (ISEAL) aangesloten internationale normaliserings- en conformiteitsbeoordelingsorganisaties.
 • Particuliere programma's om duurzaamheid te waarborgen: term die refereert aan de labelprogramma's die ten doel hebben de consumenten te informeren over de duurzaamheid van de productie van het product.

Laatste wijziging: 11.09.2009

Top