Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Het Eurydice-netwerk is de voornaamste informatiebron over de nationale en Europese onderwijsstructuren, -systemen en ontwikkelingen. Het netwerk beoogt een betere Europese samenwerking op het vlak van een leven lang leren.

BESLUIT

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, van 6 december 1990 betreffende het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs in de Europese Gemeenschap [Publicatieblad C 329 van 31.12.1990].

SAMENVATTING

Het Eurydice-netwerk is een enorme bron van vergelijkbare informatie over Europese onderwijssystemen en -beleiden en een brede waaier vergelijkende analyses over verschillende onderwerpen van de onderwijssystemen. Het netwerk steunt empirisch onderbouwde Europese samenwerking op vlak van onderwijs.

Het netwerk omvat 40 nationale eenheden gebaseerd in alle 36 landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma. De informatie verstrekt door nationale Eurydice-eenheden is in wezen normatief en kwalitatief, met betrekking tot officiële documenten, zoals wetten, besluiten en aanbevelingen. Deze informatie wordt door de centrale Eurydice-eenheid (met basis in Brussel) gecombineerd met andere gegevensbronnen - zoals statistische gegevens van Eurostat, de UOE-database (een gemeenschappelijke database van UNESCO, OECD en Eurostat) en de resultaten van internationale onderwijsonderzoeken - om de finale rapporten te produceren.

Alle Eurydice-publicaties zijn gratis ter beschikking gesteld op de Eurydice-website of in druk op aanvraag. Met dit werk wil Eurydice het begrip, de samenwerking, het vertrouwen en de mobiliteit op Europese en internationale niveaus bevorderen. Het netwerk bestaat uit nationale eenheden in de Europese landen en wordt gecoördineerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur.

Klik hier voor meer informatie over Eurydice.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad ter oprichting van Erasmus+: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, OJ L 347 van 20.12.2013.

Laatste wijziging: 07.04.2014

Top