Help Print this page 
Title and reference
Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid

De flexizekerheidsstrategieën hebben ten doel meer en betere banen te creëren in de Europese Unie (EU). Deze strategieën zijn gebaseerd op een sociaal beleid waarin aandacht wordt besteed aan zowel flexibiliteit als baanzekerheid. De Commissie wil de uitvoering van dat beleid bevorderen en verbeteren.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 27 juni 2007 met als titel “Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: Meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid” [COM(2007) 359 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie reikt een reeks richtsnoeren aan die een kader vormen voor de uitvoering van de flexizekerheidsstrategieën van de lidstaten.

De flexizekerheidsbeginselen dragen immers bij aan de modernisering van de sociale modellen in Europa.

Flexizekerheid

Strategieën ter modernisering van de arbeidsmarkt kunnen maar doeltreffend zijn wanneer rekening wordt gehouden met de behoeften van zowel de werknemers als de werkgevers. Flexizekerheid is een geïntegreerde aanpak die gericht is op:

 • de flexibiliteit van werknemers, die zich moeten kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vlot moeten kunnen doorstromen naar een nieuwe baan. Evenzo moet de aanpak bedrijven en de werkorganisatie flexibeler maken, zodat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de werkgevers en werk en privéleven beter met elkaar kunnen worden gecombineerd;
 • baanzekerheid voor werknemers, die in hun arbeidsleven vooruit moeten kunnen komen, hun vaardigheden moeten kunnen ontwikkelen en moeten kunnen terugvallen op socialebeschermingsregelingen wanneer zij niet werken.

De flexizekerheidsstrategieën hebben ten doel de werkloosheid en armoede in de Europese Unie (EU) terug te dringen. Zij vergemakkelijken met name de integratie van de meest achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt (zoals jongeren, vrouwen, oudere werknemers en langdurig werklozen).

Flexizekerheidsstrategieën

De nationale strategieën moeten worden uitgevoerd op basis van vier beginselen, die elkaar versterken:

 • flexibele en voldoende zekerheid biedende arbeidsovereenkomsten, met inachtneming van het arbeidsrecht, de cao’s en de moderne beginselen inzake werkorganisatie;
 • strategieën voor een leven lang leren, die ervoor moeten zorgen dat werknemers, met name de meest kwetsbaren, zich voortdurend kunnen aanpassen;
 • een doeltreffend actief arbeidsmarktbeleid, dat werknemers na een periode van niet-werken weer een baan helpt te vinden;
 • moderne socialezekerheidsstelsels, die financiële steun bieden om werken aan te moedigen en mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De sociale partners moeten actief meewerken aan de uitvoering van de flexizekerheidsstrategieën om de correcte toepassing van deze beginselen te garanderen.

Gemeenschappelijke beginselen op Europees niveau

De lidstaten stemmen hun flexizekerheidsstrategieën af op de specifieke kenmerken van hun arbeidsmarkt. De Commissie beveelt evenwel de inachtneming van een reeks beginselen aan:

 • verdere uitvoering van de Lissabon-strategie om de werkgelegenheid en de sociale samenhang in de EU te verbeteren;
 • evenwicht tussen de rechten en de verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers, werkzoekenden en overheid;
 • afstemming van de flexizekerheidsaanpak op de situatie van iedere lidstaat;
 • ondersteuning en bescherming van werknemers die doorstromen naar een andere baan of niet werken, met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt of de overgang naar stabielere arbeidsovereenkomsten;
 • bevordering van flexizekerheid binnen en tussen bedrijven om ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijker van de ene baan naar de andere kunnen overstappen;
 • bevordering van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en gelijke kansen voor iedereen;
 • meer samenwerking tussen sociale partners, overheden en andere betrokken partijen;
 • eerlijke spreiding van de begrotingskosten en de baten van het flexizekerheidsbeleid, met name over bedrijven, individuen en overheidsbegrotingen, met bijzondere aandacht voor het MKB.

De financiële instrumenten van de Europese Unie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van de flexizekerheidsstrategieën. De structuurfondsen ondersteunen met name praktijktraining en een leven lang leren en bevorderen het ondernemerschap.

Laatste wijziging: 29.08.2011

Top