Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaire voedselhulp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitaire voedselhulp

De Commissie stelt een nieuw beleid voor om de voedselhulp van de Europese Unie in de wereld te omkaderen. Het is immers zo dat de behoeften van de getroffen bevolkingsgroepen en de omstandigheden evolueren, ondermeer door de klimaatverandering.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 31 maart 2010 met betrekking tot de „Voedselhulp” [COM(2010) 126 definitief – Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie legt een beleidskader vast waarbinnen de Europese Unie (EU) voedselhulp levert in geval er zich een humanitaire crisis voordoet in landen die niet tot de EU behoren. Dit nieuwe beleid moet de doeltreffendheid vergroten van de getroffen maatregelen evenals het gezamenlijke werk van alle betrokken spelers.

De voedselhulp heeft als eerste doel het redden en beschermen van mensenlevens, het beschermen van bronnen van levensonderhoud en het versterken van de weerstandscapaciteit van de getroffen bevolking tegen huidige of verwachte voedselcrisissen. Met haar acties wil de EU tevens een aantal specifieke doelstellingen bereiken:

 • garanderen van de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de consumptie van relevante, veilige en voedzame voedingswaren;
 • beschermen van de voedselproductie en van de systemen voor het op de markt brengen;
 • versterken van het internationale systeem tot verbetering van de doeltreffendheid van de hulp.

De hulpoperaties mogen echter niet:

 • leiden tot de afhankelijkheid van de bevolking van de voedselhulp;
 • de werking van de markt verstoren;
 • de begunstigden blootstellen aan risico's;
 • te grote gevolgen hebben voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.

Lancering van de hulpoperaties

De Commissie kan een humanitaire voedselhulpoperatie opzetten in geval:

 • de kritieke percentages voor sterfte of ondervoeding bereikt zijn of overschreden zullen worden op basis van de voorspellingen door een inadequate voedselconsumptie;
 • er ernstige levensbedreigingen bestaan voor de bevolking of risico's op extreem lijden als gevolg van gebrek aan overlevingsmiddelen of van een slecht aangepast beleid (meer bepaald de verkoop van productiemiddelen, migratie, gevaarlijke overlevingsmethoden, enz.).

De Commissie kan echter ingrijpen vanaf het begin van een crisis en hoeft niet te wachten tot er ernstige risico's optreden voor de bevolking of er sprake is van een officiële ramp.

De Commissie kan ook ingrijpen in situaties van chronische voedselonveiligheid door de humanitaire acties te koppelen aan ontwikkelingshulp, maar alleen wanneer:

 • de situatie een ernstig aanzienlijk humanitair risico inhoudt;
 • de andere actoren niet kunnen optreden;
 • de maatregelen binnen een tijdsbeperking een positief effect kunnen hebben.

De hulp wordt geleidelijk afgebouwd wanneer de indicatoren zich duurzaam hebben gestabiliseerd onder de kritieke niveaus. Maar ook wanneer andere niet-humanitaire actoren of donors in staat zijn in de voedselbehoefte van de bevolking te voorzien en dit gedurende een langere periode.

Voedingsbehoeften

De maatregelen beogen op de eerste plaats om tijdig voedsel te voorzien. De humanitaire voedselhulp laat echter eveneens toe om op te treden in meerdere sectoren die verband houden met voedselwaren, zoals landbouw en gezondheid.

De bevolking moet toegang krijgen tot veilige en evenwichtige voedingsmiddelen van voldoende kwaliteit en kwantiteit. De voedselhulp moet zoveel als mogelijk overeenkomen met de lokale voedingsgewoonten.

De bevolking moet gesensibiliseerd worden voor voeding en er moeten aangepaste voedingsgewoonten aangeleerd worden.

Ondersteunende acties

De Commissie wil de banden aanhalen tussen de humanitaire hulp, het beleid voor noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling en het verkleinen van het risico op rampen. Deze aanpak vereist langdurige steun en een doeltreffende coördinatie tussen de actoren van humanitaire hulp en van ontwikkeling.

De EU is ook voorstander van een betere samenwerking tussen de internationale actoren en een versteviging van de mondiale bestuursstructuren.

Context

Onderhavig beleidskader is in overeenstemming met de Europese consensus voor humanitaire hulp. De voorstelling ervan wordt gekoppeld aan de mededeling over de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Laatste wijziging: 28.05.2010

Top