Help Print this page 

Document L:2017:264:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 264, 13 oktober 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 264

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
13 oktober 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1846 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1272 wat betreft de begrotingsmaxima voor 2017 voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening voor Portugal

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1847 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot goedkeuring van een wijziging in het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (Dealurile Crișanei (BGA))

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1848 van de Commissie van 12 oktober 2017 tot goedkeuring van een wijziging in het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (Dealurile Zarandului (BGA))

4

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/1849 van de Raad van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Národná banka Slovenska

5

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1850 van de Commissie van 11 oktober 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6774)  ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1851 van de Commissie van 11 oktober 2017 tot wijziging van bijlage II, deel E, bij Besluit 92/260/EEG wat betreft de eisen voor paardenpest van tijdelijk toegelaten geregistreerde paarden uit Algerije, Koeweit, Marokko, Oman, Qatar, Tunesië en Turkije, en tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2004/211/EG wat betreft de vermelding voor de Verenigde Arabische Emiraten in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6775)  ( 1 )

20

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1542 van de Commissie van 8 juni 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 betreffende de berekening van regelgevende kapitaalvereisten voor bepaalde categorieën activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (infrastructuurondernemingen) ( PB L 236 van 14.9.2017 )

24

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken ( PB L 100 van 12.4.2017 )

25

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/577 van de Commissie van 13 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen ( PB L 87 van 31.3.2017 )

28

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/62 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de hefboomratio ( PB L 11 van 17.1.2015 )

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top